Jay Xie är ansvarig för det holländska bolaget Web Powers verksamhet i Kina. Nu är han i Sverige och berättar om verksamheten. Hans berättelse torde göra många svenska företag som sysslar med e-marknadsföring gröna av avund.

Här är några siffror. Web Power har blott 50 anställda på Kinakontoret, men bredden på verksamheten imponerar. Företaget snittar nämligen på 10 miljoner mejl om dagen. Förra året blev det totalt 3 miljarder mejl.

Web Power äger inte några egna kunddatabaser, utan hyr från speciella företag eller använder dem som uppdragsgivaren själva har skrapat ihop. Den kan ibland ha en ansenlig mängd e-postadresser,

Den kinesiska motsvarighet till Ebay, som heter Tmall har till exempel en kunddatabas på 100 miljoner adresser. Och det är ett uppdrag därifrån som Jay Xie är extra stolt över. Det var en kampanj som gick ut på att få så många singlar som möjligt att handla på Tmall på förra årets dygn vars datum innehöll hela sex "ettor", nämligen 2011-11-11. Det vill säga en sällan återkommande märkesdag för singlar.

Kampanjen var upplagt som en militär manöver med framryckningar i tre mejlvågor. När framryckningen var som intensivast pumpade Web Power ut en miljon mejl i timmen och kampanjen lyckades över förväntan.

– Sajten var bara öppen en dag och på 16 timmar handlade kunderna för nästan nio miljarder kronor, säger Jay Xie.

Totalt finns det i Kina drygt 500 miljoner aktiva internetanvändare. Den i särklass populäraste betalningstjänsten är Alipay med drygt 300 miljoner registrerade användare. Ett problem för e-handelssajter är att kineser av tradition spar det de tjänar. Enligt uppgift är det genomsnittliga sparandet 40 procent av lönen. Det är säkert en förklaring till att medellivslängden för ett e-handelsbolag blott är 2,5 år.

Databaserna är också av varierad kvalitet. Reglerna för ägande och hyra är strikta. Nyligen uppdagades det att det såldes databaser på en svart marknad och myndigheterna ingrep. Nu är reglerna skärpta och övervakningen av dem har blivit mer rigorös.

– Det är bra. Alla seriösa företag tjänar på det.

Web Powers har också uppdrag i mindre skala. Ett av dem är för det holländska bolaget Friso och vände sig till gravida kvinnor. Här det svåraste uppdraget att skapa en databas med mejladresser till gravida kvinnor. Efter tre veckor hade företaget tillgång till den databas på 200 000 mejladresser, som började från den första veckans graviditet.

Om ingen annan skulle reagera, så skulle en svenska internetoperatör reagera och förmodligen snabbt stänga ned en sajt som pumpade ut mejl i den här uppfattningen. Hur kan det gå i Kina?

– Ytterst handlar det om relationer med de ansvariga, säger Jay Xie.

Fakta

Kinas 500 miljoner registrerade internetanvändare får många mejl. Mejlen från e-handelssajter har en genomsnittlig öppningfrekvens på 2,6 procent. Den största e-handelsajten har en kunddatabas med 100 miljoner mejladresser.