På gång
E-postlåda för myndighetspost

Enligt E-delegationens senaste rapport är några projekt nu på väg att realiseras. Ett av dem är Mina meddelanden, en myndighetsgemensam lösning för elektronisk myndighetspost. Genom ett konto på www.minameddelanden.se ska privatpersoner och företag få en e-postlåda för sms och mejl från myndigheterna. Tjänsten utvecklas av Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket och fungerar än så länge bara för meddelanden från Bolagsverket i samband med att verket tagit emot ändringar som gäller ett företag eller årsredovisningar och delårsarapporter från aktiebolag.

Laghinder
Ännu inte kriminaliserat

Lagen om urkundsbrott, osant intygande och liknande är inte anpassad till elektroniska handlingar. För fem år sedan lämnade en utredning förslag till ändringar som ännu inte genomförts. Om elektroniska handlingar ska ersätta eller komplettera pappershandlingar måste de få ett straffrättsligt skydd, påpekar E-delegationen som uppmanar riksdag och regering att snabbt få en ny lag på plats.

Planerade tjänster
Enklare för privatpersoner

Det pågår ett par förstudier om tjänster som ska förenkla för privatpersoner. En av dem är Min ärendeöversikt där det ska gå att se sina ärenden och hur långt de kommit.

Hittills visar förstudien att det går att skapa utan lagändringar och att det snabbt blir samhällsekonomiskt lönsamt. Tanken är att översikten ska få med sig både myndigheter och kommuner och att även privata aktörer ska kunna ansluta sig. En annan är Mina fullmakter där privatpersoner ska kunna se vilka fullmakter som har utfärdats, enkelt skapa nya, förlänga eller återkalla dem.

Förstudier pågår
Effektivare och billigare

E-delegationen har också ett antal förstudier om stora grundläggande delar av e-förvaltningsarbetet. Bland annat tittar man på hur informationsutbytet mellan myndigheter, i synnerhet när det gäller olika ekonomiska bidrag, ska bli bättre. En annan förstudie går igenom hur it-driften i sig ska kunna effektiviseras och där bland annat olika sourcingalternativ gås igenom.

Fakta

  • E-delegationen tillsattes 2009 och har nu lämnat sitt sjätte betänkande.
  • Delegationen består i huvudsak av generaldirektörer på de stora myndigheterna.