– De flesta operatörer kommer att vara färdiga med det här tidigast under slutet av hösten, det kan man slå fast utan att behöva anklagas för överdrifter,säger Nils Weidstam, branschorganisationen IT&Telekomföretagens expert på det trafikdatalagringsdirektivet.

Enligt riksdagsbeslutet skulle datalagringsdirektivet börja gälla i svensk lag redan den första maj i år. Men det kommer mycket längre tid innan de svenska operatörerna kan leverera all den trafikdatainformation till polisen som lagen kräver, understryker Nils Weidstam.

Anledningen är dels att myndigheterna ännu inte är klara med alla detaljföreskrifter för hur datalagringen ska skötas, dels att det kommer ta lång tid för operatörerna att anpassa sina system för den omfattande extralagringen av trafikdata.

– Visserligen lagras viss trafikdata av operatörer redan idag, exempelvis för faktureringsändamål. Men direktivet omfattar också väldigt trafikdata som inte lagras alls, exempelvis temporära ip-adresser. Och det handlar om väldigt stora volymer. En annan sak som nu måste lagras är trafikdata kring ej besvarade mobilsamtal. Så sent som idag pratade jag med en representant för Telia som sa att detta är något som inte lagras idag, säger Nils Weidstam.

IT&Telekomföretagen har tidigare gått ut med mycket högre uppskattningar än regeringen av kostnaderna för att genomföra datalagringsdirektivet. Nils Weidstam står fast vid bedömningen att slutnotan för operatörerna kommer att landa någonstans mellan 0,5 och 1 miljard kronor.

– Framförallt handlar det om att höga kostnader för att anpassa befintliga system för att klara den här lagringen på föreskrivet sätt. Och eftersom det handlar om många operatörer och många noder så blir det väldigt mycket pengar. Kostnaden för säker lagring är också betydelsefull. Personalen som sköter det här ska vara behörighetsklassad och det kostar naturligtvis också pengar, säger Nils Weidstam som påminner om att upp mot 500 stora och små operatörer omfattas av datalagringsdirektivet.

* Hur är det gått i andra EU-länder där datalagringsdirektivet införts?

– Det är en blandad kompott med olika finansieringsmodeller. En del länder har likt Sverige låtit operatörerna betala införandet, medan man i Storbritannien låtit staten vara med och betala. I vissa länder har man exkluderat små operatörer vilket inte skett i Sverige. Så det finns avsevärda olikheter, säger Nils Weidstam.

Fakta

Efter att ha dragit frågan i långbänk i flera år beslutade riksdagen i förra veckan att klubba igenom EUs kontroversiella datalagringsdirektiv. Beslutet kom efter att EU-domstolen fällt Sverige och hotat med megaböter.
Datalagringsdirektivet innebär att alla operatörer måste spara alla trafikuppgifter om kundernas internet-, sms- och teletrafik. Polisen kan sedan under vissa förutsättningar begära att operatörerna i efterhand plockar fram uppgifter som visar hur en brottsmisstänkt person ringt eller surfat. Men datalagringsdirektivet omfattar bara trafikuppgifter om vem som kommunicerat med vem och när det skett, inte själva innehållet i kommunikationen.