Finansminister Anders Borg har gjort det tydligt att kravet på kvitto inte är bundet till en viss teknik. Det betyder att digitala kvitton är lika godtagbara som de klassiska papperskvittona.

– Det är bra att det finns en proaktiv syn från lagstiftarna, säger Håkan Åman, vd på kvittotjänsten Sparakvittot.

Skatteverket måste kunna göra en så kallad kvittokontroll, det vill säga kontrollera att kvittona finns lagrade och att bokföringen stämmer, på alla sorters kvitton. Det har en längre tid varit osäkert kring huruvida digitala kvitton verkligen kan jämställas med vanliga sådana, men nu har Skatteverket försäkrat att så är fallet.

– Det känns helt fantastiskt, vi har kämpat för det här sedan 2009. Äntligen lossnar det, säger Anna Oscarsson, en av grundarna av Kvittar, en annan kvittotjänst.

Både Kvittar och Sparakvittot vill digitalisera alla kvitton genom samarbete med olika kassasystem. De försäljningsställen som använder systemen kan sedan välja om de vill aktivera de digitala kvittotjänsterna. Men även om tjänsten inte är aktiverad kan kunder med konton hos någon av dem ladda upp ett fysiskt kvitto, med hjälp av till exempel en smart mobil, till sin privata kvittobok i molnet.

Tre kassasystem är i dagsläget anslutna till Kvittar, och ett tiotal till Sparakvittot. Båda tror att samarbete med fler system ligger nära.

– Skatteverket ska komma ut med direktiv i mitten av april, och då tror jag att det kommer ta fart, säger Anna Oscarsson.

Varje dag slängs tusentals kvitton i Sverige, vilket innebär ett enormt slöseri på papper. Digitala kvitton kan minska det. Dessutom kan de underlätta det administrativa arbetet för både butiker, som måste bokföra allt de säljer, och privatpersoner som vill kunna bevisa sitt köp.

– Det finns bara vinnare, säger Håkan Åman.