– Vi har flera verksamhetsområden varav ett är att anmäla fildelare. Därför gör vi inga jätteattacker även om vi skulle kunna göra det, säger Ludvig Werner, ordförande för skivbolagens intresseorganisation Ifpi.

– Det är en stor mängd material som ska lämnas in till polisen och därför begränsar vi oss till 15 personer i Sverige, fortsätter han.

Dagens aktion riktar sig mot personer som spridit skyddad musik via bland annat fildelningsnätverken Soulseek, Kazaa, Bearshare, Directconnect och Bittorrent.

Enligt Ifpi finns det många olika typer av människor bland de personer som hittills blivit polisanmälda, bland annat en finsk snickare, en brittisk brevbärare och en tjeckisk it-chef. Men den största delen är män mellan 20 och 35 år.

Ifpi vet än så länge inget om de 15 svenskarna som polisanmälts. Man lagrar de misstänkta användarnas ip-nummer och lämnar över dem till Rikskriminalen som sedan begär ut personuppgifter från internetoperatörerna.

Enligt Hélène Rönnmark på Ifpi beror handläggningstiden på hur mycket de lokala polisdistrikten har att göra. Efter förra årets anmälan mot 15 personer i november tog det ungefär fyra månader till husrannsakan.

Justitieminister Thomas Bodström har beslutat att polis och åklagare ska redovisa vad de gjort att för att bli bättre på att fånga fildelare.

Senast 15 juni ska bland annat Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten presentera för regeringen vad man har gjort för att komma åt den immaterialrättsliga brottsligheten, som fildelningen är ett exempel på.

– Det spelar ingen roll om det påstås finnas undersökningar som visar att det är bra marknadsföring att sprida musiken via fildelningsnätverk, för så länge det sker utan rättighetshavarnas tillstånd är det olagligt, säger Ludvig Werner.

Fakta

Oktober 2005: Den förste fildelaren som döms i Sverige får 17 000 kronor i böter. Det är en 28-årig man från Västerås som anmälts av Antipiratbyrån för att ha delat ut filmen Hip hip hora via Directconnect.

November 2005: Ifpi anmäler 15 svenska fildelare för att ha fildelat upphovsskyddad musik.

April 2006:
Ytterligare 15 svenskar anmäls av Ifpi för att sprida olaglig musik via nätet.