Vi brukar få snorkiga mejl från allvetande tonåringar. Så här kan det låta:

”Chip är faktiskt engelska och chips är faktiskt plural.”

(Ordet ”faktiskt” är en bra indikator på blivande rättshaverister.) Men ni kan sluta skriva nu, kids.

Datatermgruppen har ändrat sin rekommendation, och CS följer efter. I stället för ”ett chips”, ”flera chips” ska det heta ”ett chipp”, ”flera chipp”.

”Webben” stavas med två b på svenska och av samma skäl bör ”chipp” ha två p. ”Chip” i singular skulle väl gå bra på svenska, men ordet ska ju böjas också. Även om man vet hur det ska uttalas så kan stavningar som ”chipet” och ”chipen” föra tankarna till uttal som rimmar på ”pipet” och ”pipen”. Därför två p.

Verbet ”chippa” finns också, och det har alltid stavats så.

(Att chippa är att programmera om chippet i en spelkonsol eller bil. Eller att märka hunden eller katten med chipp i örat.)

Reträtten från böjningen ”ett chips”, ”flera chips” är nog inte början på en trend. Vi har fortfarande kepsar. Inte keppar. Bebisar får nog heta bebisar. Kex lär inte bli ”ett keck, flera keck”.

Det finns en drös med engelska lånord som fått behålla plural-s:et i singular. Andra exempel är räls, clips och slips.

Jag skrev en gång att sådana ord kallas för ”kepsbildningar”. Jag hade snott ordet från en språkvetare. En av mina läsare skrev att han hade googlat på ”kepsbildning”. Den enda som använde ordet var jag. Nå, det fanns en värld före Google, men termens proveniens spelar ingen roll. Fenomenet finns, vad man än kallar det.

Datatermgruppen försökte lägga ”chips” till kepsorden, men det mötte för stort motstånd. Gruppen är inte sämre än att den kan ändra sig.

Förresten finns det alternativ till ordet ”chipp”. ”Krets” och ”processor” går lika bra. ”Chip” betyder från början spån eller flisa. Det beskriver en integrerad krets. Alltså en rektangulär eller kvadratisk kapsel som kanske påminner om ett takspån.

De första processorerna till datorer var stora kretskort med komponenter – transistorer, kondensatorer och motstånd – som var fastlödda var för sig och kunde bytas ut. Diskreta komponenter kallas det för. Men det menas inte att de är taktfulla och förtegna, utan att de kan urskiljas separat. Sådana processorer kunde vara stora som ugnsplåtar och kallades av uppenbara skäl inte för flisor.

Ordet ”processor” beskriver funktionen. Det är den del av datorn som behandlar (”processes”) data enligt inmatade instruktioner.

När man kallar det för ”krets” (engelska ”circuit”) talar man om hur processorn är konstruerad: vilka banor som är lagda mellan transistorer och andra komponenter, och som de elektriska impulserna kan kryssa bland.

Så även om orden chipp, processor och krets i praktiken är utbytbara så beskriver de olika aspekter. Hur som helst: skriv ”ett chipp”, ”flera chipp”.

Jag ser fram emot det första mejlet om att ”chip är faktiskt engelska och stavas faktiskt med ett p”.