Under förra året lämnade Apple in ett förslag på ett nytt sim-kortsformat kallat nano-sim, som ska vara ännu mindre än mikro-sim som används i Iphone.

De konkurrerande telefontillverkarna har dock bestämt avvisat Apples förslag och har lobbat för ett eget alternativ. Skälet till det är att man fruktar att nano-sim ska rymma Apple-specifika patent som man måste betala Apple för att använda. Apples svar på det är att utlova en royalti-fri licensmodell, under förutsättning att standardiseringsinstitutet Etsi ger sitt godkännande till den nya standarden.

Men för att få till stånd en ny, royalti-fri standard krävs att även Nokia släpper ifrån sig sina sim-relaterade patent, något som man uttryckligen har vägrat. Nokia förespråkar i stället ett format som är mer likt micro sd, alltså det format som används för minneskort. Men då är det minneskorttillverkaren Sandisk som ställer sig på tvären.

Frågan togs upp under Etsis möte i går men de närvarande kunde inte komma till ett enigt beslut. Enligt den franska tidningen Les Èchos var det ett stormigt möte där meningarna gått isär kring både kortformat och licensfrågor. Nästa tillfälle som frågan kan tas upp är om en månad.

Fakta

  • Nano-sim är tunnare än och cirka en tredjedel så stort som mikro-sim, det format som används i telefoner som Iphone 4S och Nokias Lumia.
  • De flesta europeiska operatörer ställer sig positiva till Apples förslag medan telefontillverkare som RIM (företaget bakom Blackberry), Nokia och Goaogle (som köpt Motorola Mobility) är tveksamma.