– Du kan ju dansa lite så länge, säger Peter Sunde till Jonatan Walck, en av nätaktivisterna i gruppen Telecomix.

Det är torsdag eftermiddag och de väntar på att kunna börja sin föreläsning kring digitalt självförsvar. De står på podiet i Stockholmsskolan Vasa Reals aula när Peter Sunde får den ljusa idén.

På grund av datalagringsdirektivet har Ung Vänster beslutat att kursen ska hållas. Peter Sunde och Jonatan Walck är inbjudna för att berätta hur ett personligt skydd kan sättas upp. Det händer då och då att de blir tillfrågade att medverka vid liknanade tillställningar.

– Jag tycker det är viktigt att informera om saker som påverkar vår vardag, säger Peter Sunde.

Efter en kort genomgång av svensk censurhistoria och förklaringar av relevanta lagar, går de båda in på vikten av kryptering. Det är här kursen tar vid. Kryptering av egen data, kryptering av data som skickas till andra och kryptering av aktiviteter online får stort utrymme. Det är så självförsvaret ska fungera. För att det ska vara optimalt måste alla som kommunicerar digitalt kryptera.

– Mycket av skydden hänger på att båda parter gör det, säger Jonatan Walck.

De lagar och förordningar kring it och kommunikation som finns i Sverige fokuserar bara på våra skyldigheter, anser Peter Sunde. Vi borde kräva en lag som ger oss rättigheter. Som exempel tar han Finland. Det är det enda land han känner till som har erkänt internet som en mänsklig rättighet, och inte bara ett nytt forum för underhållning.

Även om all kommunikation och all data krypteras går det inte att förutsätta anonymitet på alla forum. På Facebook går alla under sina verkliga namn, och på Skype måste det gå att veta vem som ringer. Därför måste du välja i vilka sammanhang du finns och hur mycket du avslöjar om dig själv där.

– Oavsett hur anonym du är så är det vad du gör som avgör, säger Peter Sunde.

Fakta

1. Kryptera dina data. För att kryptera filer på en Mac räcker det med att aktivera Filevault, de är då krypterade så länge datorn är avstängd. På en nyare PC kallas systemet Krypterade filsystem (EFS) och aktiveras mapp per mapp. Det finns helhetslösningar att ladda ner för att kryptera hela hårddisken på både PC och Mac.

2. Kryptera data som du skickar till andra. Om du använder en webbposttjänst så se till att den använder https istället för http. Din inloggning är då säker. Används en e-postklient kan inloggningen krypteras med ssl eller tls, som ska gå att konfigurera i klientens inställningar. Innehållet i mejlet kan krypteras med till exempel s/mime. Det finns fler standarder, men s/mime kan ofta finnas som plug-in i e-posttjänsten. Annars finns också det välanvända PGP.

3. Kryptera dig själv. Ett enkelt sätt att surfa anonymt är att ansluta sig till en vpn-tjänst. Denna tjänst krypterar sedan din aktivitet. Det finns många vpn-tjänster som kan köpas av privatpersoner.