Regeringen antog för några år sedan målet att 90 procent av Sveriges hushåll och företag senast 2020 ska ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s. Samtidigt sattes ett delmål om att 40 procent av hushållen skulle ha 100 Mbit/s år 2015.

Men när Post- och Telestyrelsen, PTS, i dag publicerar sin strategiska agenda för den fortsatta bredbandsutbyggnaden visar det sig att regeringens delmål redan passerats. Enligt myndigheten har närmare 50 procent av de svenska hushållen och företagen redan nu tillgång 100 Mbit/s-bredband.

Svaret från PTS bredbandsstrateger blir därför att lansera ännu ett bredbandsmål. I den strategiska agendan sägs nu att 55 procent av hushållen ska ha tillgång till 100 Mbit/s under 2013.

PTS bedömer att det nya bredbandsmålet kommer att uppfyllas, förutsatt fiberaktörernas investeringstakt upprättshålls på nuvarande nivå.