Piratpartiet skriver i ett pressmeddelande att det ser det som skivbolagens intresseorganisation, Ifpi, gör som direkt samhällsfarligt och pekar på svårigheter i teknisk bevisning och höga bötessummor.

Piratpartiet är ett nystartat parti med mål att ta en vågmästarställning i riksdagsvalet i höst.

Partiet har tre huvudfrågor på sin agenda: att reformera upphovsrätten, avskaffa patenten och försvara den personliga integriteten mot övervakning.