– Det har gjorts ett antal utvärderingar av projektet och då har man kommit fram till att behövs en paus för att se över strategierna och åt vilket håll man ska fortsätta, säger Anna Helsén, presschef på SEB.

Det är i dagsläget oklart när SEB kommer att återuppta utvecklingen av den nya internetbanken.

– Det går inte att säga idag. Det får ta den tid det tar. Det viktigaste är att slutresultatet blir riktigt bra för kunderna, säger Anna Helsén.

Enligt uppgifter till Computer Sweden berörs mellan 200 och 300 personer av beslutet att tills vidare lägga utvecklingen av den nya internetbanken på is. Bankens presschef bekräftar att många av dessa nu kommer att kopplas bort från utvecklingsprojektet.

– Tyvärr är det många, främst av konsulterna, som kommer att kopplas bort från projektet, säger hon.

Utvecklingen av den nya internetbanken är ett stort projekt inom SEB som pågått i över fem år. Så sent som för en månad sedan deklarerade SEBs kontorschef Mats Torstendahl i en CS-intervju att han räknade med att kunna presentera den nya internetbanken för kunderna under året.

Idag är beskedet från banken istället att hela jättesatsningen läggs på is och behöver utvärderas på nytt.

– Det är naturligtvis väldigt tråkigt att behöva stanna av ett så här stort projekt. Men vi gör det för att ta ansvar för att slutresultatet blir optimalt. Det är ett projekt som kostar mycket tid, arbetskraft och pengar, säger Anna Helsén.

Hon understryker dock att det handlar om en tillfällig en paus i utvecklingsarbetet, inte att internetbankprojektet läggs ner.

– Backar gör vi inte. Målet ligger fast, men vi vill vara säkra på att vi valt den bästa vägen.

Mats Torstendahl beskrev i mars utvecklingen av den nya internetbanken som i huvudsak ett infrastrukaturprojekt.

– Projektet har pågått sedan 2007 och under den tiden har det skett stora förändringar i framväxten av nya banktjänster. Målet från början var att ta fram en gemensam infrastruktur för flera olika kanaler. Nu finns det behov av att göra ett omtag givet att det skett så stora förändringar, inte minst inom det mobila området, säger Anna Helsén.