Arbetet med att med hjälp av it förbättra myndigheternas och kommunernas service till medborgarna och parallellt effektivisera verksamheten har pågått i många år. Med blandat resultat. Det finns gott om förhoppningar som genom åren kommit på skam. Man behöver inte gräva särskilt djupt för att hitta misslyckanden genom åren. På senare tid har arbetet gott in i en mognadsfas och synen på arbetet präglas av realism.

Förklaringen är som vanligt flera. Tekniken har mognat och blivit mer användbar. Genom bildandet av e-delegationen har generaldirektörerna på de stora myndigheterna på allvar dragits in i arbetet. Nu präglas också av att det är marknadskrafterna som i högre grad ska komma med lösningarna.

Thomas Wahlberg, som är ansvarig för Migrationsverkets e-förvaltningsprojekt, lyfter fram ytterligare en faktor.

– Idag finns ett medvetande om processerna. Det fanns inte tidigare. Idag börjar arbetet med att definiera processerna. Tidigare började projekten direkt med it, säger Thomas Wahlberg.

Han har gedigen erfarenhet från olika projekt för att förverkliga e-förvaltning. Nu senast från Migrationsverket där myndigheten lyckats få ned handläggningstiden på ärenden genom it-stöd, men verksamheten skulle kunna bli ännu effektivare om lagstiftningen förändrades.

– Eftersläpningar i lagstiftningen gör att vi fortfarande har kravet på oss om manuella signaturer. För att det ska bli verklighet måste departementen driva på för att lagstiftningen kan ändras.
Nu är generaldirektörerna från de 17 största myndigheterna aktiva i e-delegationen, men ledningen på den mindre myndigheterna och kommunerna saknas.

– De mindre myndigheterna och alla mindre kommuner måste också komma med. Det finns ju totalt 250 myndigheter.
Nu är Thomas Wahlberg på väg att lämna myndighetsvärlden för att blir affärsutvecklare på konsultbolaget Generic.

Han kan konstatera att e-fakturan i princip är införd hos myndigheterna och att e-legitimationen snart är ett faktum. Stora framsteg görs inom ramen för e-legitimationsnämnden och han är övertygad om att kommunerna också kommer med.

– Nästa kommer vi att se ett brett utbud av e-legitimationer, både från myndigheter och privata företag, som tilltalar alla.
Han ser det som ett uttryck för att regeringens inställning att det är marknaden som ska skapa lösningar ger resultat.

När det gäller gemensam drift inom ramen för Statens servicecenter (se faktaruta) är han övertygad om att så fort den kan visa att kostnaden blir lägre och kvaliteten bättre, så ansluter sig allt fler.

– Och man behöver inte lägga ut hela driften. Till att börja med kan det räcka med generella applikationer som hr, ekonomi och mejl.

Fakta

E-legitimation
Drivs av e-legitimationsnämden som bildades 2011 för att samordna elektonisk identifiering och signering. Målet är att tjänsten ska vara i bruk sommaren 2013. Då ska lösningar från både mynidgheter och privata företag kunna användas.

Gemensam drift
Statens servicecenter ska ta hand om löne- och fakturaadministration samt e-beställningar åt Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet och Pensionsmyndigheten. Ytterligare minst 15 myndigheter har flaggat för att de också vill anluta sig till servicecentret under de närmaste åren. Servicecentret ska slå upp sina portar vid halvårsskiftet i år.

E-faktura
I princip genomfört.