– Vi är mycket nöjda eftersom det är vad vi strävat efter, säger Torbjörn Persson, 28-åringens advokat.

– Eftersom vi har överklagat och inte åklagaren så kan straffet heller inte bli hårdare utan taket är redan satt.

Det finns flera grunder till att försvaret vill ha åtalet ogillat. Huvudskälet är att 28-åringen nekar till att ha lagt ut filmen och han inte ens hört talas om den innan han fick stämningsansökan.

– Det är det vi vill ha prövat i första hand, säger Torbjörn Persson som också anser att bevisen mot hans klient är bristfälliga.

– Skärmdumpar är beskurna så att det inte går att se vilket klockslag och datum de är tagna. Vi håller också på med en teknisk undersökning av den skiva som filmen ska ha laddats ner på, säger han.

Men det finns också andra juridiska aspekter som är viktiga att pröva anser Torbjörn Persson. Före den 1 juli 2005 var det inte straffbart att överföra ett verk bara att framföra det och i och med att filmen ska ha legat på internet i december 2004 är det den lagstiftningen som gäller.

– Eftersom den inte var strömmande kan det inte kallas för framförande och därmed borde det inte vara straffbart, säger Torbjörn Persson.

– Och om åtalet ogillas på den grunden har det stor betydelse för de ärenden som ligger och väntar.

Prövningstillståndet kom på måndagen och det är ännu inte klart när den nya rättegången äger rum.