Klimatforskare som behöver genomföra omfattande beräkningar får snabbt höga it-räkningar. Att hyra in sig på en superdatorer kostar stora summor. Sedan finns det också molnbaserade bearbetningstjänster, men för forskare som behöver tillgång till tusentals beräkningstimmar tickar kostnaderna iväg. Många forskare vänder sig istället till allmänheten och låter privatpersoner bidra med sina kraftfulla hemdatorer till forskningen.

En nyligen genomförd studie, som utfördes på det sättet, visar att den globala temperaturen stiger snabbare än beräknat, inte 1,4 grader fram till 2050, som tidigare beräknat, utan cirka 3 grader. Upp till 50 000 persondatorer användes för att köra de tusentals simulationer, som behövdes för att analysera temperaturförändringarna i en klimatmodell. Ursprungligen hade modellen utvecklats för ett superdatorsystem, men därefter anpassats för att kunna köras på hemdatorer.

– Hela analysen tog 5 000 cpu-timmar att genomföra. Det är en bra mätsticka på hur mycket arbete en hemdator kan utföra på ett år. Varje dator tillför inte så mycket i bearbetningskraft, men mängden av datorer gör att det ändå tillsammans blir en kraftfull bearbetning, säger Daniel Rowlands, som är klimatforskare på Oxford University och huvudförfattare till klimatstudien.

Att göra samma jobb i en kommersiell molntjänst hade kostat uppemot en miljon dollar, uppskattar han. Istället genomfördes analyserna på Climateprediction.net, som är en öppen infrastruktur för distribuerad bearbetning.

Enligt Rowlands är Climateprediction det enda distribuerade nätverket för forskning kring klimatförändringar, även om Nasa är på väg att utveckla ett distribuerat system, som heter Climate@Home.
I likhet med ClimatePrediction, kommer Nasas kommande system kunna köra klimatsimulieringar på hemdatorer. Nasa-projektet startade för mer än ett år sedan och befinner sig i betatestning och är ännu inte öppnat. Än så länge har Nasa inte meddelat när det bearbetningsnätet startar.

Att låta användare hjälpa till med vetenskapliga analysera har till med fått ett namn, medborgarvetenskap, Citizen science.

– Ofta är det vissa typer av problem som allmänheten vill delta i, säger Rom Walton, som är tekniskt ansvarig för ett av de vanligaste verktygen, Boinc.

Boinc är skrivet i C och C++ och alla dess komponenter utgår från bearbetningarna sker mot en Sql-server. Inga minimikrav finns för datorerna enligt Walton finns det användare som kör datorer med Pentium III-processorer från 90-talet.

Klimattillämpningar som kör på högpresterande system kan genomföra simuleringar med högre precision än de som sker via pc. Därmed kan de modellera exempelvis klimatförändringar för en enskild stad. Men Rowlands analys, som nyligen publicerades i tidskriften Nature Geoscience, var inriktad på kontinentöverskidande klimatförändringar över hela världen. Den använde tusentals påföljande simuleringar efter varandra.

I den aktuella rapporten jämfördes kommande förändringar med temperaturförändringar mellan 1961 och 1990. Ökningen ligger inom ramen för vad som har förutspåtts av Intergovernmental Panel on Climate Change, men i rapporten dras slutsatsen att uppvärmningen kan gå snabbare än tidigare prognoser ifall inget görs för att minska utsläppen av växthusgaser.

Fakta

Klimatkörningarna på nätet använder sig av Boinc-standarden, Berkeley open infrastructure for network computing. Alltså samma distribuerade teknik som används i sökandet efter utomjordiskt liv, i projektet Seti@home, Search for extraterrestrial intelligence. Seti-projektet är det största projektet för att analysera data via hemdatorer, med mer än 3 miljoner anslutna datorer, enligt BoincStats.com.

Climateprediction har i dagsläget 500 000 registrerade datorer, där antalet samtidiga aktiva användare är cirka 33 000 maskiner som kör analyser vid en given tidpunkt.

Boinc har fått stor spridning bland forskarna. Andra stora projekt innefattar Rosetta@home, som undersöker proteiner, samt PrimeGrid@home, för matematiska analyser och MilkyWay@home, som går ut på att skapa en tredimensionell modell av vår galax, Vintergatan.