Svea Hovrätt har beslutat att inte pröva domen mot den 27-årige Sollentunabo som dömts för att ha lagt ut filmen Den tredje vågen på internet. Han har erkänt och det fanns också teknisk bevisning.

Nu står hans straff från tingsrätten på 80 dagsböter fast. Hovrättens besked var ett bakslag för åklagarsidan som därmed hittills inte lyckats få någon fildelare dömd till mer än dagsböter.

– Jag tolkar beslutet som ett klart besked att enskilda fildelare, om de inte tjänar pengar på fildelningen, inte ska ha annat än böter. Då kan vi inte spåra ip-nummer, och då kan vi inte spåra privata fildelare, säger kammaråklagare Håkan Roswall till TV4.

Polisen har bara rätt att begära ut uppgifter om vilken användare som står bakom ett visst ip-nummer om ett brott bedöms kunna leda till fängelsestraff.

Om inte den möjligheten finns blir det snart sagt omöjligt att knyta en misstänkt fildelare till brottet. Det gör att läget är problematiskt för polisen i och med att de två domarna hittills bara resulterat i böter.

– Vill man kunna komma åt enskilda individer krävs lagändring. Lagstiftningen ser ut som den gör och det är statsmakternas sak att ändra lagen, säger kammaråklagare Håkan Roswall.

I sitt beslut lägger Svea hovrätt stor vikt vid att det inte fanns några kommersiella intressen i fallet.

- Åtalet gällde ett fall där en person under en dag gjort en film tillgänglig i fildelningsnätverk. Något annat omfattades inte av åtalet. Förarbetena är rätt klara på de här punkterna, att det bara är i svårare fall man ska ge ett straff på fängelsenivå. Här fanns inte kommersiella intressen heller, säger Adrian Engman, tillförordnad hovrättsassessor på Svea hovrätt.

För bara några dagar sedan beslutade Svea hovrätt dessutom att bevilja prövningstillstånd när det gäller det andra målet som drivits mot en fildelare.

Även den mannen, en 28-årig man från Västerås, fick 80 dagsböter i tingsrätten och i och med att hans dom enbart överklagades av försvaret och inte åklagaren kan den domen inte skärpas utan bara mildras. Men i det fallet nekar mannen och hans advokat hävdar att det finns brister i bevisningen.

Enligt Håkan Roswall kan hovrättens beslut att ge prövningstillstånd i bara ett av fallen tyda på att det bara är just bevisfrågan som man vill pröva.