Mobiloperatörer tappar miljarder i intäkter på att folk skickar kortmeddelanden via Facebook och liknande tjänster istället för sms i mobilen, enligt analysföretaget Ovum.

Sms i mobilen var under många år en guldkalv för mobiloperatörerna. De korta textmeddelandena kostar nästan ingenting för operatörerna att distribuera i mobilnäten. Ändå kunde mobilkunderna tidigare ofta få betala runt en krona per sms.

För inte många år sedan kunde sms stå för ända upp mot 20 procent av de samlade mobilintäkterna för många operatörer.

Men nu rasar operatörernas sms-intäkter i takt med att många mobilanvändare i allt högre utsträckning istället skickar textmeddelanden till varandra via olika sociala medie-appar i mobilen.

Enligt Ovums prognos kommer det i år att handla om samlat intäktstapp på drygt 160 miljarder kronor för mobiloperatörerna. En kraftig ökning mot året innan då mobiloperatörernas samlade sms-intäkter minskade med närmare 100 miljarder kronor.

Men de svenska mobiloperatörernas sms-intäkter tycks, enligt tillgänglig marknadsstatistik, inte rasa i samma drastiska omfattning.

Enligt PTS marknadsstatistik, som visserligen bara sträcker sig fram till 2010, ligger operatörernas sms-intäkter relativt stilla. Telenor och Tele2 minskade sina sms-intäkter något jämfört med 2009, samtidigt som Teliasonera och Tre ökade sina sms-intäkter.

Fakta

2012: Drygt 160 miljarder kronor
2011: Närmare 100 miljarder kronor
2010: 60 miljarder kronor
Källa: Ovum