Se bildspel ovan.

Läs också CS nekrolog över Jack Tramiels liv.