I februari lanserade Oracle MySQL Cluster 7.2 som i vissa fall uppvisar 70 gånger bättre prestanda jämfört med föregångaren. Nu kommer MySQL 5.6 i en version som kallas development milestone release där den viktigaste nyheten rör förbättringar kring datareplikering. Här används en teknik kallad global transactions identifiers som innebär att systemet kan spåra data som replikeras från en rad olika servrar.

Det innebär att man kan automatisera processer för att växla till andra servrar om någon av dessa fallerar. Dessa möjligheter har tidigare funnits hos en del tredjepartsleverantörer men ska alltså bakas in i den kommande versionen av MySQL.

Precis som i Cluster 7.2 får version 5.6 en ny modell för parallellisering av komplexa databasfrågor vilket ska innebära en rejäl prestandaförbättring.

Bland de mer experimentella funktionerna som Oracles utvecklare i Stockholm ligger bakom märks ett programmeringsgränssnitt som gör det möjligt att komma åt data från databasmotorn InnoDBs kärna i stället för att gå via det SQL-baserade gränssnittet. Här används en komponent som heter memcached för att replikera data i en tabell som finns i arbetsminnet. 

Fakta

Ännu har Oracle inte meddelat när version 5.6 ska bli klar. Senaste man genomförde en stor uppgradering var i december 2010 med version 5.5.