De två nya datahallarna är placerade på östra och västra sidan av den amerikanska kontinenten. I en bloggpost uppger Microsofts företrädare att de båda hallarna kommer att användas som bas för SQL Azure som ska bli tillgänglig inom någon månad. Med de nya anläggningarna förväntas Microsoft även kunna avlasta de övriga hallar som finns runt om i världen.

– Jag har hört att det är ganska hög nyttjandegrad idatacentret i Dublin men jag vet inte när det blir fullt, säger Magnus Mårtensson.
Han är affärsansvarig för Azure på konsultbolaget Diversify i Malmö och utnämndes i våras till Sverige första Most valuable professional, mvp, för Azure.

Magnus Mårtensson säger att frågor kring var data ska placeras står högt på dagordningen för både företag och myndigheter som funderar på att satsa på molntjänster, exempelvis Windows Azure.

– Företag som arbetar med kommuner och landsting i Sverige har reella blockeringar mot att anamma publika molntjänster utanför Sveriges gränser, vilket inkluderar data som lagras inom EU. Därför har Microsoft nyligen skapat ett Windows Azure Trust Center för att bemöta frågor om just de här sakerna, säger Magnus Mårtensson.

Fakta

Microsofts plattform för datasystem i molnet. Microsoft erbjuder kunder att mot betalning ha sina program och andra filer på Microsofts servrar, där programmen också körs. Tjänsten är tillgänglig för kunder sedan januari 2010. I Windows Azure Platform ingår operativsystemetWindows Azure och utvecklingsverktyg för program som ska köras i molnet.