Silicon Valley är viktigt, som marknad och som plattform for svenska företag i behov av kontakter för tillväxt – är svaret på hur man bäst utnyttjar kraften i regionen en ny statlig institution? Vi på Svensk-amerikanska handelskammaren i regionen tycker inte det.

Det finns redan en uppsjö av stora, medelstora och små svenska företag som är eller kommer att bli marknadsledare inom sina områden i Silicon Valley. Att komma i kontakt med dem, utveckla relationer och utbyte av erfarenheter och idéer är en av många framgångsfaktorer för en nyetablering i regionen.

Redan i dag finns också organisationer som samlar upp de som redan etablerat sig eller är på väg in – organisationer som kan bistå med både kontakter och praktisk hjälp. Exportrådet finns på plats och både generalkonsulat och sådana organisationer som Silicon Vikings jobbar aktivt med både socialt, kulturellt och affärsmässigt utbyte.Som ordförande för den Svensk-amerikanska handelskammaren i San Francisco/Silicon Valley representerar jag en organisation som skapades för att vara en resurs till svenska och amerikanska företag som vill utveckla relationer och skapa handelstillfällen mellan länderna. Handelskammaren, grundad 1948, är en förening som drivs med frivilligt engagemang och medlemsavgifter.

I motsats till vad artikeln i Computer Sweden ger utryck för – att det inte finns något svenskt stöd att tillgå för nya företag –finns alltså flera organisationer, företag och privatpersoner som ger relevant stöd och erbjuder ett aktivt nätverk och praktisk hjälp till svenska företag.

Handelskammaren i sig representerar allt ifrån entreprenörer, multinationella och medelstora till små företag. I nätverket finns riskkapitalister, revisorer, advokater och översättare, liksom nyckelpersoner i större bolag eller de mindre och medelstora som redan etablerat sig.

I stället för att skapa en ny institution, med nya aktörer som skapar ny dynamik och kräver resurser för att etablera ”sin” plattform, är det betydligt mer effektivt att på olika sätt ta del av och jobba med de organisationer som redan är på plats.

Den svenska handelskammarorganisationen i USA, som uteslutande arbetar på frivillig basis, är en kanal för att få tillgång till ett nätverk som omfattar riskkapital, lokal marknadskännedom, lokal, statlig eller federal lagstiftning och praktisk service. Medlemmarna kan skapa introduktioner till företag och nyckelpersoner, etablera kontakt med leverantörer eller nya distributionskanaler. Det är ett nätverk som består av personer som inte sällan själva börjat där den nyanlända befinner sig. Här finns ofta hjälp och råd utan omskrivningar, utan administration, utan ”krusiduller” om du så vill, och med öppna kort, klara besked. Det är vad jag själv söker och får med mitt medlemskap i just handelskammaren.

Nils Welin

Entreprenör, företagsledare, vd på Cypress Security/Chairman Swedish American Chamber of Commerce San Francisco/Silicon Valley