Web 2.0 kan vara olika saker, beroende på vilken infallsvinkel man har. För vissa handlar Web 2.0 om användarperspektivet, om nya möjligheter för användare att interagera med tjänster och med varandra.

För andra är Web 2.0 teknik, till exempel Ajax som är ett modernt sätt att skapa webbtillämpningar som påminner om traditionella Windowsprogram.

En tredje grupp tänker affärsmodeller när de hör begreppet Web 2.0.

Men de olika infallsvinklarna utesluter inte på något sätt varandra. Alla skulle tjäna på att låta de olika synvinklarna korsbefrukta varandra i stället för att lägga möda på att bråka om vad ett begrepp innebär.

Behöver man begreppet Web 2.0 överhuvudtaget?

Ja, det är bra med begrepp att samlas kring. Det ger i bästa fall en tydlighet för säljare, köpare och kunder.