Nu tror inte ens upphovsrättsivrarna längre på Sopa – som står för Stop Online Piracy Act. Christopher Dodd, ordförande i Motion Picture Association of America som är en av de mäktigaste organisationerna i Hollywood, kallar nu Sopa ”död”. Lagförslaget syftade till att utöka möjligheterna att stoppa piratkopiering på nätet.

– Den är borta. Enligt mig är den död, säger Christopher Dodd till Bloomberg.

Det är inga småspelare som Christopher Dodd företräder – det rör sig om filmjättar som bland annat Disney och Paramount.

Sopa innehåller flera kontroversiella förslag. Till exempel skulle upphovsrättsinnehavare kunna vända sig till en domstol för att stänga webbplatser som anses bryta mot upphovsrätten, utan någon egentlig rättslig prövning.

Förslaget väckte stora protester i januari i år. Bland annat deltog Wikipedias och Googles amerikanska sajter i protesterna mot förslaget, och även i flera storstäder samlades många för att demonstrera. Det fick effekt. Efter protesterna bordlades lagförslaget, då få senatorer stöttade förslaget när det var dags för röstning i USA. Christopher Dodd tror inte att frågan om Sopa kommer att väckas till liv i år, då det amerikanska valet stjäl fokus. Men efter valet lovar han att man på något sätt ska försöka väcka liv i frågorna igen.