Hovrätten beslutade i veckan att överpröva bara den ena av de två fildelningsdomar som hittills fallit i Sverige och som båda hamnat på 80 dagsböter. Den man vars fall prövas av hovrätten kan inte få ett högre straff, möjligen mildare, eftersom domen överklagats enbart av försvaret. Det innebär att åklagarsidan hittills inte lyckats få någon fildelare dömd till mer än dagsböter.

– 80 dagsböter är ett högt bötesstraff. Man brukar säga att 100 dagsböter är snubblande nära fängelsestraff och en fingervisning om att det inte kräver mycket till för ett fängelsestraff, konstaterar Stefan Gradler, kammaråklagare i Malmö.

Hur mycket till som skulle krävas för ett eventuellt fängelsestraff är däremot oklart. De två männen har fällts för att ha lagt ut en film på internet i strid mot upphovsrätten.

Nästan omöjligt
Polisen har bara rätt att begära ut uppgifter om vilken användare som står bakom ett visst ip-nummer om ett brott bedöms kunna leda till fängelsestraff. Om inte den möjligheten finns blir det snart sagt omöjligt att knyta en misstänkt fildelare till brottet. Det gör att läget nu är problematiskt för polis och åklagare i och med att de två domarna hittills bara resulterat i böter.

– Vill man kunna komma åt enskilda individer krävs en lagändring. Lagstiftningen ser ut som den gör och det är statsmakternas sak att ändra lagen, säger kammaråklagare Håkan Roswall, vars överklagan avslogs, till TV4.

Stefan Gradler instämmer: 
– Det handlar inte bara om fildelning. Sekretessen när det gäller abonnemangsuppgifter hämmar också utredande av brott som ofredande och olaga hot om de sker via internet.

Om vi inte kan spåra dem kommer vi ingenstans, säger han.

Kan ändras 
Även om läget alltså kan tyckas vara fördel fildelare så kan det ändras framöver.

I utredningen Tillgång till elektronisk information i brottsutredningar, SOU 2005:38, som ligger på regeringens bord, finns bland annat ett förslag om att kravet på misstanke om grövre påföljd än böter för att få abonnemangsuppgifter från operatörerna ska slopas.

Förslaget får stöd av justitieminister Thomas Bodström. Han konstaterar i ett skriftligt svar på en fråga i riksdagen att en effektiv brottsbekämpning förutsätter att polis och åklagare har ändamålsenliga verktyg.

I svaret skriver han att han anser att det finns goda skäl för att genomföra förslaget och att hans avsikt är att ett lagförslag ska kunna presenteras för riksdagen under det kommande riksdagsåret. Det innebär att en sådan lag skulle kunna träda i kraft i juli nästa år som tidigast.

I juni
Regeringen har också tydligt markerat att den ser allvarligt på upphovsrättsbrott. Rikspolisstyrelsen och åklagarmyndigheten fick för en månad sedan i uppdrag att vidta åtgärder för att effektivisera bekämpningen av sådana brott. Det uppdraget ska redovisas i juni.

Fakta

Under veckan har Svea hovrätt beviljat överprövning för den ena av de två fildelare som dömdes i höstas för att ha lagt ut var sin film på internet. Den andre fick avslag. Bägge hade dömts till 80 dagsböter.

Det fall som prövas överklagades enbart av försvaret och det innebär att straffet för den 28-årige Västeråsbon inte kan bli högre än tingsrättens. Därmed kommer ingen av de två att få skärpt straff.

I det fall som nu går upp i hovrätten nekar 28-åringen också till att ha lagt ut filmen och försvaret hävdar också att det finns brister i bevisningen. I det andra fallet som gäller en 27-årig man i Sollentuna finns bevisning och skuldfrågan är klar, där skulle en hovrättsprövning enbart ha gällt själva straffsatsen.