Varför blir vissa produkter jätteframgångar, medan andra misslyckas? Apple fick jätteframgångar med musikspelaren Ipod, medan konkurrenterna fallerade. Amazons Kindle vann kundernas gunst, men andra andra e-bokläsare blev dammsamlare.

Ron Adner har ägnat år av forskning åt vad som skiljer framgångsrika produkter från floppar. Skillnaden handlar inte om produktdesign eller att vara först, är hans slutsats. Apple är sällan först med nya produktinnovationer.

– Företag som inte förstår hur de ska gå utanför den egna, interna, innovationen är dömda att misslyckas, säger Ron Adner till IDG News.

Hans nya bok The Wide Lens: A New Strategy for Innovation, handlar om innovation som blir framgångsrik, när andra produkter fallerar. Hemligheten ligger i ekosystemet kring företaget: leverantörer, distributörer, återförsäljare och kunder. Alla spelar en roll i innovationen. Boktilteln. "Den breda linsen", syftar just på förmågan att se deras roll i innovationen.

– Det spelar ingen roll om du skapar mirakel. Framgång är svårt om man inte vet exakt hur tricket ska utföras, säger Ron Adner, som är professor i företagsekonomi på Tuck School of Business på Dartmouth College i New Hampshire.

När folk pratar om innovation så utgår de ofta från hur man ska göra kunderna nöjda och utföra saker bra. Det är grunden, men det räcker inte för att nå framgång. Innovation handlar lika mycket om samarbete, säger han.

Apples Ipod och Amazons Kindle är två exempel. I både fallen med Apple och Amazon, så var musik- respektive bokförlag en del av kunderbjudandet. Steve Jobs förstod att Ipod bara kunde bli en framgång om det fanns mjukvara för att hantera musiken, Itunes i det här fallet. Amazon förstod att e-läsare bara skulle växa med en kritisk massa för nedladdningsbart och lättillgängligt innehåll.

Men ens partner måste bli sålda på företagets innovation innan den kan nå kunden. Annars uppstår ingen lyckad affärsidé. E-journaler har i USA haft svårt att slå igenom eftersom många läkare har haft svårt att förstå värdet av digitala journaler. Utvecklingen hämmas av att amerikanska myndigheter vill styra och lagstifta om ökad användning.

– Vad de inte har gjort är att få till stånd system som fungerar ihop på it-sidan. Det misslyckandet kommer att jaga oss i årtionden, säger Ron Adner

RIM har gjort samma misstag. Under många år var RIM med sin Blackberry ledare på företagstelefoner. Telefonerna var inte så märkvärdiga, men de användes av personer med behov av snabb uppkoppling och tillförlitliga nätverk. Sedan kom Iphone och Googles Android, som tog andelar på RIMs bekostnad.

– Det stora problemet för RIM är att de aldrig varit en spelare med ett ekosystem, säger Adner.

Företaget hade nätverket och telefonerna, men allt var under deras kontroll. När de förlorade kontrollen blev RIM bara ytterligare en konkurrent till Iphone och Android.

– När saker och ting hettade till och Iphone började ta andelar, så fick företaget panik. De lade hundratals miljoner dollar på sin appbutik och förlorade siktet på kärnmarknaden.

Men Apples framgångar handlar inte om att ha mängder av appar i butiken.

– Iphone blev framgångsrik för att det var "nästa Ipod", som kombinerade funktionerna i musikspelaren med de hos en smart mobil. Användarna förstod det, men inte konkurrenterna. De trodde att framgången handlade om tryckskärmar eller appbutiker, men ingen av dessa utgjorde kärnan i Apples framgångsrecept, säger Ron Adner.

Fakta

... innovation:
– Ju hårdare man arbetar med det, desto mer betalar det sig. Misslyckandena beror ofta på att man inte ser det ovanliga. Om du inte vet hur du ska gå utanför företagets egen, interna innovation, så riskerar du att misslyckas.

... produkternas betydelse:

– En jättebra produkt är viktig, men de är inte själva poängen. Just därför skrev jag boken.

Titel: The Wide Lens.
Författare: Ron Adner.
Förlag: Penguin.