Humlegårdens vd Per-Arne Rudbert är entusiastisk över den nya energiappen. Från det centralt belägna kontoret på Birger Jarlsgatan i Stockholm leder han ett fastighetsbolag med kontorshyresgäster med närmare 40 000 arbetsplatser.

Hyresgästerna får årligen en elnota på över 50 miljoner kronor. Och elpriserna stiger ständigt, framför allt i Stockholmstrakten.

För att spara pengar och energi utvecklade företaget en app som hämtar data från företagets centrala mätsystem och som kontinuerligt visar hyresgästerna deras elförbrukning i realtid.

– Det räcker inte att sammanställa i efterhand hur mycket el som går åt. Vill man att informationen ska få effekt på energiförbrukningen så måste den ut till användarna direkt, så att alla ser att när de stänger av ett värmeaggregat, så minskar energikonsumtionen och därmed kostnaderna, säger Per-Arne Rudbert.

Via ett vpn-nätverk samlar företaget in data över elkonsumtionen från mängder av mätpunkter ute i fastigheterna, närmare bestämt fyra miljoner mätobservationer per dygn på 1 000 mätpunkter. Informationen tankas över till en SQL-databas, där den används för centrala energianalyser. Samtidigt förs data vidare till appen, som ger hyresgästernas anställda ute på fältet realtidsinformation om deras energianvändning.

Efter att ha testats av en dryg handfull pilotföretag ska den ut i skarp version till samtliga kontorshyresgäster som får ett lösenord och kan ladda ned appen från Apples appbutik till de anställda.

– Drivkraften för satsningen är att ändra beteendet ute på fältet. Vi har en enorm tomgångsförbrukning, med aggregat påslagna på helger och kvällar. Det är bland annat den här onödiga energiförbrukningen vi vill åt, säger Per-Arne Rudbert.

Appen innehåller även information om koldioxidutsläpp och vissa tävlingsmoment är på gång, bland annat att användarna kan jämföra sig. Via en Facebook-sida ska det gå att göra jämförelser för dem som vill.

Per Rosén, som är chef för teknik och drift på Humlegården, anser att den största fördelen med appen är snabbheten:

– Stänger man av en kopieringsmaskin, så syns det tio sekunder senare på mobilskärmen att förbrukningen har minskat. Ändå tror jag att vi kan bli ännu bättre på det områden, exempelvis att ta bort saker ur mätningarna som användarna inte kan påverka, säger han.

Enligt honom betalar sig appen på ungefär ett år, om man ser till investeringskostnaden på cirka tre miljoner kronor, jämfört med besparingarna som uppstår.

Totalt tror han att de med bättre information via appen kan sänka energikostnaderna med mellan 20 och 30 procent.

– En ytterligare fördel är att appen underlättar avläsningarna hos hyresgäster. Bara den minskningen i arbetstid och minskade feldebiteringar betalar relativt snabbt av programvaran, säger Per Rosén.

Sedan uppstår besparingseffekter genom att saker och ting som ska vara avslagna slås av, exempelvis under nätter och helger.

– Appen ingår ju i ett större program för att samla in, analysera och sprida information.

Nu är tanken att appen ska rullas ut på bred front. Reaktionen från hyresgäster som hittills har testat appen är positiv.

– Appen i sig är bra. Att få ned elkostnaderna är en viktig konkurrensfaktor för oss, då det påverkar priset på våra datatjänster. El är dyrt i dag och energibesparingar är en viktig miljöfråga, säger Bengt Lundgren som är vd för Cygate.

Agneta Jacobsson, som är vd på fastighetsrådgivningsföretaget DTZ, har testat appen i första versionen.

– Vår förhoppning och tro är att vi genom att få en direkt och visuell bild, tillgänglig för alla anställda, ska kunna skapa en medvetenhet om vad både individuellt och gemensamt agerande på företaget har för effekter på energiförbrukningen, säger hon.