– Det man vill ska hända händer bara om det sker naturligt, utan tvång och regler. Projektledare för utvecklingsteam har ofta en kontrollerande approach men de borde tvärtom våga släppa på kontrollen. Den bästa effekten får man genom att skapa en miljö där utvecklarna på ett naturligt sätt gör rätt saker och får rätt saker att hända.

Kevlin Henney är konsult och författare till boken 97 things every programmer should know. Han anser att det är ett alldeles för stort fokus på att mäta tiden i utvecklingsprojekten stället för att inrikta sig på resultatet.

– Mät inte tiden. Det passar inte i en kreativ process. I ett systemutvecklingsprojekt är det så mycket som är osäkert och okänt när man börjar. Det går att sätta upp mål men det är ofta omöjligt att säga exakt hur lång tid det ska ta.

Jobbar utvecklarna för mycket efter klockan får det ofta en direkt negativ effekt, enligt Kevlin Henney.

– Om man ger dem lite slack och utgår från att de klarar uppgiften i tid så gör de det. Folk är mer förändringsbenägna och villiga att lösa problem om de inte får allt givet.

Som utvecklare är det viktigt att vara medveten om motståndet alla har inför förändringar, för då kan man bli duktig på det man gör och hitta rätt i karriären framåt.

– Var öppen för nya idéer och för att det finns andra sätt att göra saker i stället för att jobba mot dem. Då utvecklas du och kommer snabbare dit du vill.

När Kevlin Henney inledningstalade på SDC i Göteborg, lyfte han fram fem saker att tänka på när det gäller systemutveckling:

Återhållsamhet: Håll nere storleken på programkoden. Många vågar inte utelämna saker i sina program vilket leder till onödigt långa och svårbegripliga program där delar av koden inte ens används, hävdar Kevlin Henney.

– Program ska skrivas kort och tydligt och de ska göra det de ska. Det ger tydlighet men också elegans i designen.

Synlighet: När mjukvara inte fungerar som det ska blir det ofta väldigt påtagligt och dessutom kostsamt, konstaterade han.

– Testa tidigt och ofta, och specificera noga det som ska testas. Utmaningen är inte att kolla att det fungerar utan att definiera vad "att fungera" är. Det måste gå att visa tydligt vad som är fel.

Mellanrum: Det ska gå att göra en enkel skiss över arkitekturen. Bryt ut delar och separera för att skapa skapa utrymme mellan dem så att beroenden och relationer blir tydliga

Symmetri: Försök att få symmetri i koden för att få bort repetitioner av kod och göra det tydligare och lättare att jobba med.

Framställandet: Sträva efter att förklara svåra saker med enkla uttryck.

– Genom att ta ett steg tillbaka är det lättare att se helheten och göra det enkla. Ibland gör vi det onödigt krångligt.

Fakta

Hitta en bra balans mellan positiv och negativ feedback. 
- Mät inte tiden – fokusera på resultatet.
- Se till att utvecklingsteamet har kul.