Det så kallade Ephone-fallet har pågått sedan 2009, då operatören Ephone i tingsrätten ålades att lämna ut uppgifter om vem som låg bakom en viss server som spred upphovsrättsskyddade ljudböcker olovligen. Ephone överklagade tingsrättens dom och fick sedan rätt i hovrätten.

Fallet ligger nu på Högsta domstolens bord och det var HD som bett EU-domstolen pröva om den svenska implementeringen av Ipred-direktivet krockar med de bestämmelser om integritet och dataskydd som finns i datalagringsdirektivet.

Idag meddelar EU-domstolen att den svenska lagstiftningen är rimlig. Det skulle innebära att det inte finns några hinder mot att tvinga Ephone att lämna ut personuppgifterna till de fem ljudboksförlag som anmält operatören.

Nu väntar ytterligare behandling av ärendet i Högsta domstolen.