Modellen med wikipedianer som samverkar med kulturinstitutioner kallas Wikipedians in residence. Riksantikvarieämbetet efterlyser nu två personer som i ett projekt ska lära myndigheten att utnyttja plattformen.

– Alla vet inte hur man använder Wikipedia, eller vad det är för något, säger enhetschefen Lars Lundqvist.

De två wikipedianerna ska ha olika specialkunskaper. En ska vara pedagog, som bland annat genom workshoppar ska lära tjänstemännen hur de bäst skriver artiklar för forum som Wikipedia. Den andra ska vara en systemutvecklare som i stället fokuserar på de tekniska aspekterna för publicering. Det hela handlar om att kompetensutveckla internt.

– Vi har gott hopp om att hitta bra folk, säger Lars Lundqvist.

Anledningen till att myndigheten hoppar på trenden Wikipedians in residence är att den vill få ut information där de flesta söker den.

– Om man söker på ett begrepp på Google är Wikipedia en av de första träffar man får. Om det är dåligt innehåll där får man ett dåligt svar, säger Lars Lundqvist.

De många digitala samlingar som finns på museum är byggda för att hanteras av experter, berättar Lars Lundqvist, men återges ofta av privatpersoner. Med rätt kunskap kan alla hans kolleger uppdatera Wikipediasidor så att de ger korrekt information, och skapa sidor som inte finns.

– Man måste välja, ska vi ge information på vår egen sida eller gå med den dit folk är?