Om detta är hur den delen av intervjun med mig uppfattas är jag glad att de skrev om sin åsikt.

I intervjun om program med internetåtkomst var Google Earth ett exempel på en sådan implementation, som ett komplement till webbaserade tjänster.

Webbaserade tjänster är en viktig del av nuet och framtiden, och givetvis kan webben erbjuda bra och användbara tjänster.
Att webben däremot inte kan erbjuda ett fullgott alternativ till installerbara feta klientprogram är enbart en reflektion sett ur en rent teknisk synvinkel.

Webbens största fördel är att kunna nå så många som möjligt, och det kan inget annat mediummotsvara.

En bra webbtjänsts tillgänglighet – och med det ordet åsyftas att den går att använda av folk med funktionshinder likväl som folk med operativsystem, webbläsare, handdatorer och mobiltelefoner – är en otrolig styrka.

En annan viktig faktor, som även Svante och Peter nämner i sin artikel, är möjligheten till täta uppdateringar, vilket leder till att det blir enklare att kunna jobba mer med iterativa processer och närmre sina användare.

I mitt tycke däremot är Web 2.0 en term som redan är uttjatad.

Den leder ofta till att folk lägger mer tid och kraft på att leva upp till en devis och/eller tekniker som man tror man måste använda, i stället för att fokusera på att leverera bra tjänster.

Den trend som förekommer nu, och som kanske låter som en självklarhet, är att sätta användaren i fokus och låta honom/henne påverka webbtjänsterna så mycket som möjligt.
Efterlev detta och ha en sund inställning till tillgänglighet så blir webben en bättre plats!

Robert Nyman
Know IT