Självbetjäning har blivit mer accepterat och allt vanligare i samhället och nu är det dags att göra ge vårdtagarna tillgång till sina journaler och större möjligheter att styra över dem.

Som ett led i det genomför Uppsala Läns Landsting inom EU-projektet Sustains ett pilotprojekt inom området för att ge tillgång till journalerna via internet.

– I Uppsala Läns landsting skickas en journal var tionde minut iväg på posten. Det innebär en ökning med 100 procent på fyra år. I längden blir det ohållbart, förklarade Benny Eklund, it-chef i Uppsala Läns Landsting, under sitt framförande på Vitalis-mässan i Göteborg.

Sedan januari har 20 personer i Uppsala testat systemet och härnäst ska sjukvårdspersonalen testa det innan samtliga Uppsala-bor får tillgång till systemet i höst.

Då ges möjligheten till ett antal tjänster. Bland annat ska vårdtagare kunna boka och avboka tider, lista sig hos allmänspecialister i primärvården, läsa journaler, följa remissen, ge samtycke för direktåtkomst över vårdgivargränser, och förnya recept eller sjukskrivningar.

Nästa steg är att ta ställning till hur patienten ska kunna styra vårdens tillgång till den egna journalen. Till exempel att kunna ta bort enskilda användare, till exempel att lägga in en spärr så att en granne som är sjuksköterska inte kan se uppgifterna. Det är en tjänst som kan utföras idag i Uppsala men bara manuellt.

Men att ge patienter tillgång till sina journaler kräver också vissa begränsningar som Uppsala nu försöker hantera på bästa sätt, Men att slå fast det regelverket är inte helt enkel.

– Att nå koncensus kring det är som att få fred i Mellanöstern, säger Benny Eklund.

Uppsala har bland annat slagit fast att barn under 12 år generellt inte fåt tillgång till sin journal om de inte är kroniker eller bedöms vara mogna för det. Föräldrar får ha tillgång till sina barns journaler till och med 12 års ålder. Därefter kan undantag bara göras i de fall som det bedöms som lämpligt.

– Bakgrunden är att vi inte vill komma i det läget att föräldrar tvingar sina barn att visa sina journaler.

Även patienter i utsatta positioner, till exempel kvinnor som befinner sig i en hedersrelaterad problemsituation, ska få skydd för att inte tvingas visa upp sin journal. Här tänker sig Uppsala att införa en slags förseglingsfunktion, berättar Benny Eklund.

Ytterligare ett undantag är att läkare ges ett visst rådrum. Det vill säga att de kan notera en tidig hypotes i journalen utan att den exponeras för patienten innan den är klarlagd.

Fakta

EU-projektet Sustains ska den kommande tiden studera och diskutera vad tillgången till journaler via nätet ger vården och patienterna ur tre aspekter:

- Stärks patientens ställning?
- Ökar effektiviteten inom vården?
- Ökar den medicinska kvaliteten?