I framtiden kan du byta glödlampa och samtidigt installera trådlöst bredband. Ettorna och nollorna kommer så snart du slår på ljuset.

Tekniken är tillräckligt utprovad för att ha fått ett artistnamn, li-fi. Li för light, fi som i wi-fi.

Det finns inga produkter att köpa ännu, men tekniken har demonstrerats i den välkända föredragsserien Ted Talks.

Grundidén är inte konstigare än att man kan köra bredband genom elnätet. Bredband genom elnätet var science fiction på 1990-talet, men nu finns utrustningen att köpa för några hundralappar.

I stället för att bara modulera växelströmmen som vi kommer åt genom vägguttagen så modulerar man också ljuset från glödlamporna.

Man lägger alltså på små, omärkliga variationer som kodar en ström av ettor och nollor.

Signalen går genom husets elnät och för det finns det ju, som sagt, redan teknik.

Men det finns en hake.

Vanliga glödlampor – den sort som ska avvecklas – fungerar inte. De klarar inte av de supersnabba variationerna i ljusstyrka. Det gör inte heller halogenljus eller lysrör.

Utan det behövs led-lampor.

Led-lampor har lysdioder (led=light emitting diode) och blir antagligen om några år den vanligaste typen av belysning. De drar mycket lite ström i förhållande till ljusstyrkan och är nästan outslitliga. Många bilar har ett stort antal led-lampor i lyktorna. Led-lampor för hemmabruk finns att köpa och passar i vanliga skruvgängor, men de är fortfarande dyra och ljussvaga. Det krävs troligen nya typer av armatur för att led-lamporna ska komma till sin rätt.

När det gäller li-fi är det bara led-lampor som duger. De klarar av att variera ljusstyrkan tusentals gånger per sekund.

Det är professor Harald Haas vid universitetet i Edinburgh som har utvecklat tekniken för bredband via synligt ljus.

– Det finns ungefär 14 miljarder glödlampor i världen. Man behöver bara ersätta dem med led-lampor som överför data, säger han i New Scientist.

Haas har startat företaget PureVLC för att sälja tekniken.

Harald Haas har i olika sammanhang framfört flera skäl för att köra bredband med synligt ljus:

Radiospektrum börjar bli övertecknat av mobiltelefoner, wi-fi, radio och tv.

Synligt ljus är fritt för användning.

Synligt ljus ger möjlighet till hög datasäkerhet, eftersom det lätt kan avskärmas.

Synligt ljus kan användas där man inte får använda radiovågor för datakommunikation, till exempel på flygplan och i operationssalar.

Synligt ljus fungerar under vatten, där radiovågor inte kommer långt.

En uppenbar nackdel är motparten till en av fördelarna: synligt ljus går inte genom väggar. Å andra sidan brukar det finnas lampor i alla rum.

Hur snabbt är det då?

Forskare på Heinrich Hertz-institutet i Berlin har överfört 500 megabyte per sekund med en vanlig led-lampa för vitt ljus.

Det enklaste sättet att modulera är att snabbt tända och släcka lampan. Mer avancerade metoder använder flera våglängder – alltså färger – samtidigt.

Är de snabba variationerna i ljuset skadligt eller irriterande? I dag anses att ljuset från lysrör med en frekvens på 50 000 hertz uppfattas som konstant av människor. Här handlar det om mycket högre frekvenser.

Fakta

Vanligt ljus från led-lampor används. Det krävs att lampan har en krets som modulerar ljuset. Data till lampan kan överföras genom elnätet.

En dator eller mobiltelefon kan avläsa signalen med en ljussensor eller med den inbyggda kameran.

Returdata kan sändas från en dator eller mobiltelefon genom att bildskärmens ljusstyrka varieras.

Led-lampan kan förses med en sensor – många har redan en sensor för fjärrstyrning av belysningen.

Tekniken kallas för visible light communication, vlc, eller li-fi.