Bristen på gemensamma standarder sätter krokben för elektroniska fakturor. Enligt en ny undersökning från Nea, Nätverket för elektroniska affärer, dominerar pappret fortfarande totalt när det gäller fakturor. Nästan sju av tio företag uppger att över 90 procent av deras fakturering görs med pappersfakturor. En siffra som ligger ungefär på samma nivå oavsett företagens storlek.

Just standardförvirringen lyfts fram som ett av de främsta skälen av företagen själva.

En av de svarande skriver i en kommentar att ”problemet i dag är att användarna av olika system anser att det finns en ”standard” bara för att de använder sig av just det systemet, fast det i verkligheten inte finns någon standard”.

Företagens egna prioriteringar är ett annat hinder som gör att de tekniska bekymren inte blir lösta en gång för alla. De uppger själva att låg intern prioritering är ett av de större hindren både för att ta emot och skicka e-fakturor.

– Marknaden efterlyser en gemensam standard samt billigare och enklare system. Det finns ju branscher som har enat sig om standarder – som bilbranschen, byggbranschen, bankerna och offentlig sektor – och företagen i de branscherna tycker att allt fungerar bra. Men de företag som handlar med företag i olika branscher tycker inte att det är lika lätt, säger Ulrica Storset, vd på Nea.

I undersökningen svarar de flesta att miljön är den största fördelen med att ta emot e-faktura. Men det tror inte Ulrica Storset på.

– Det är nog snarast ett politiskt korrekt svar. De viktigaste skälen är snarare företagsekonomiska – ökad effektivitet och sänkta kostnader. Bättre miljö kommer på köpet.

Om alla vet att e-fakturor sparar pengar – varför prioriteras arbetet då så lågt av företagen?

– Det är svårt och jobbigt. Du måste veta var informationen finns i systemen, vilken information du behöver dra ut, hur den ska mappas, konverteras, överföras och sedan var den ska stoppas in igen. En sak leder till en annan och det är komplext när man inser hur allt hänger ihop. Till sist är det så stort och så svårt att du inte orkar.

– Dessutom behöver man titta på hur e-fakturorna integreras in i hela processen. Så länge man enbart fokuserar på fakturorna så blir e-affärerna inte kompletta och då fortsätter fakturorna oftast att vara pappersfakturor.

Nu måste e-fakturorna upp på agendan tycker Ulrica Storset.

– Det finns ju inget kontroversiellt med det – alla är med på det. Så det vi får fundera på är om rätt väg att gå är att lagstadga om det eller om marknaden klarar att lösa det själv. Vi måste också fundera på om vi kan leva med olika standarder för olika branscher.