Nej då, inte splittrar it i skolan regeringen. Officiellt. Men ändå vet alla som håller på med frågan att den gör det.

Vår it-minister Anna-Karin Hatt vill gärna lyfta frågan, och så sent som i förra veckan åkte hon ut till en skola som aktivt använder it i undervisningen för att se hur de arbetar.

Men utbildningsministern gör inga sådana utflykter. Han är inte särskilt intresserad av det nämligen. Frågan finns inte med på hans agenda och han vill inte låta sig intervjuas om det. Var så säkra, CS har försökt.

I den digitala agendan berörs skolan med två sidor av 60. Just de sidorna påstås ha fördröjt hela agendan eftersom utbildningsdepartementet inte ville ha de skrivningar som ska ha stått med från början.

En centerpartist mot en folkpartist.

Nu börjar också moderaterna intressera sig för it i skolan. I en skolrapport som gjorts internt talas det om att få till ett it-lyft – framför allt för lärarnas del.

Skol-it är ingen stor fråga för regeringen jämfört med kärnkraftsfrågan eller andra potentiellt farliga snubbeltrådar.

Men kanske just så stor att det blir en fråga där folkpartiet utmanas av allianskamraterna inför valet. En fråga stor nog att visa på skiljelinjerna mellan partiernas skolpolitik utan att äventyra ett regeringssamarbete.

För även utifrån ökar trycket på att regerinen ska agera när det gäller digitaliseringen av skolan. Nu satsar allt fler kommuner på elevdatorer, och de kommuner som inte gjort det än skruvar nervöst på sig och undrar hur de ska göra. De efterlyser en nationell it-strategi – men utbildningsministern är kallsinnig.

It i skolan är frågan som utmanar Jan Björklunds starka position. Att vara ointresserad av nya tekniska möjligheter inom skolan och pedagogiken framstår inte som särskilt modernt. Det kan straffa sig när regeringskamraterna tröttnar.