Microsoft och Facebook som redan samarbetar på en rad områden har nått en överenskommelse kring de patent Microsoft köpte upp från AOL tidigare denna månad. I början av april köpte Microsoft cirka 900 patent från AOL för en miljard dollar.

Facebook har gått med på att köpa cirka 650 av Microsofts nyförvärvade patent och patentansökningar för 550 miljoner dollar. Affären inkluderar även licenser för de resterande patenten från AOL.

Patenten gäller tekniker för bland annat annonsering, sökningar, multimedia, säkerhet och sociala tjänster. När affären är avslutad kommer Microsoft att äga 275 av patenten från AOL, och kommer även att få licenser för de 650 patent som Facebook förvärvar.

Affären gör att Microsoft får tillbaka över hälften av vad företaget spenderade på att köpa upp AOLs patent för några veckor sedan.

Microsoft och Facebook arbetar tillsammans på en rad områden i kampen mot konkurrenten Google. De båda företagens samarbete täcker sociala nätverk, sökningar, annonsering, mobila funktioner och molntjänster.

IDG News