Den nya versionen av gratisprogrammet Security Essentials innehåller en rad förbättringar som ska göra produkten snabbare. Produkten är avsedd för privatpersoner som inte vill lägga pengar på antivirusprogram men ändå få en basal skyddsprodukt.

Här är det givetvis viktigt att så mycket som möjligt sker automatiskt i bakgrunden och det är precis vad Microsoft lovar med version 4 som ska själv ska hålla reda på när det är dags för virussökningar och uppdateringar.

Security Essentials har försetts med en funktion kallad automatic remediation som automatiskt sätter skadlig kod i karantän utan att användarna behöver fatta beslut i frågan.