Den moderate riksdagsmannen Tobias Billström begärde i november ut information från FRA.

Myndigheten sade att uppgifter om vilka myndigheter och statliga företag den utför IT-konsulttjänster åt är hemliga.

Efter en prövning i kammarrätten har FRAs invändningar nu avslagits. I måndags godkände FRA utlämnandet av uppgifterna.

– Jag har en misstanke om att FRA inte konkurrerar med de privata företagen på lika villkor, därför är listan intressant, säger Tobias Billström.

FRA, som tidigare hävdat att uppgifterna kan göra hackare uppmärksamma på de berörda myndigheterna, tvingas ge med sig.

– Jag har ingen anledning att kommentera följderna. De har gjort sin bedömning och vi vår, säger Ingvar Åkesson, generaldirektör på FRA.

Rädda för att prata
Säkerhetsföretagen välkomnar domen. De är starkt kritiska till att FRA konkurrerar om IT-säkerhet. Men alla är rädda för att yttra sig offentligt.

– Jag vill hålla låg profil, vi har försvaret som stor kund, säger en vd på ett IT-säkerhetsföretag i Stockholm.

I höstas funderade IT-Företagen på att anmäla FRA till Konkurrensverket för att gå utanför sitt offentliga uppdrag. Ännu har Konkurrensverket inte fått in några anmälningar.

– Det känns inte kul att FRA expanderar. Jag tror inte att det är samhällsekonomiskt att en myndighet bedriver kommersiell verksamhet. Den får en konstig roll, säger Björn Axelsson på IT-Företagen.

– Vi vågar själva inte göra en anmälan, men har planer på det via IT-Företagen. Det finns många affärer där vi inte får vara med, eftersom FRA kan gå utanför lagen om offentlig upphandling. Det är ett hot mot näringslivet, säger vd:n på säkerhetsföretaget.

Förra året förde FRA samtal med IT-Företagen. I november föreslog verket ett samarbete kring certifieringssystem. Nyligen återkom IT-Företagen med ett skarpt avvisande.

– Vi blev mycket överraskade. Vi ville få till stånd ett samarbete och så plötsligt stänger de dörren. De verkar inte förstå vårt regeringsuppdrag, säger Ingvar Åkesson.

Håller inte
För närvarande pågår en utredning på försvarsdepartementet om informationssäkerhet. FRA ser gärna att uppdraget vidgas till att gälla samhällskritiska informationssystem i privat sektor.

– Vi har inget emot en utsträckning av uppdraget, exempelvis mot vissa massmedier och telekombolag, säger Ingvar Åkesson.

Fakta

 • Försvarets materielverk.
 • Arbetsmarknadsstyrelsen.
 • Skatteverket.
 • Premiepensionsmyndigheten.
 • Försvarsmakten Högkvarteret.
 • Rikspolisstyrelsen.
 • Länsstyrelsen i Västmanland
 • Militära underrättelsetjänsten.
 • Försvarsmaktens Logistikavdelning.
 • Institutionen för strategiska produkter.
 • Migrationsverket.
 • Energimyndigheten.
 • Säkerhetspolisen.
 • Riksgäldskontoret.
 • Post- och telestyrelsen
 • Riksförsäkringsverket.
 • Sveriges Riksbank.
 • Banverket.
 • Regeringskansliet.