På tisdagen släpptes Google Drive, en direkt utmanare till lagringstjänster som Dropbox och Microsoft Skydrive. Tjänsten ger användarna 5 GB gratis utrymme på Googles servrar och möjlighet att dela ut filer till andra användare.

Den som är försiktig med rättigheterna till sin information har anledning att se upp. Användaravtalet, som gäller bland annat för Drive, ger Google stora möjligheter att använda dokument, bilder och text efter eget huvud. Av avtalet framgår bland annat att företaget har rätt att ”kommunicera, publicera, framföra offentligt och distribuera innehållet”. Det får bland annat ske i syfte att marknadsföra tjänsterna. I klartext: användarnas filer får användas för att göra reklam för Google Drive.

– Det är vagt skrivet, om inte annat. Formuleringen blir olycklig, säger Daniel Westman, forskare i rättsinformatik vid Stockholms universitet.

Enligt honom kan dock sekretessinställningar i de olika tjänsterna kraftigt begränsa Googles rättigheter. Det är alltså långt ifrån självklart att företaget får hantera filer som hålls privata på Drive hur som helst.

– En normal tendens bland jurister är att skaffa sig så generösa möjligheter som möjligt. Sedan får användarna lita på att de inte används fullt ut.

Mer komplicerat blir det när en användare medvetet delar ut sina filer via Google Drive. Då ger avtalet Google långtgående rättigheter att använda kunders bilder i sin marknadsföring.

– Det är en helt annan sak, där sekretessbestämmelserna inte påverkar, säger Daniel Westman.

I en skriftlig kommentar till CS skriver kommunikationschefen Emma Stjernlöf att Google inte ser kundernas filer som sin egendom.

”Som vi säger i våra användarvillkor varken äger eller kontrollerar vi den information du lagrar på Google Drive”, skriver hon och fortsätter:

”För att vara tydlig, Google kommer inte att använda din information på något annat sätt än det du och bara du väljer.”

Fakta

  • Från den 1 mars införde Google ett gemensamt avtal för alla företagets tjänster. Bland annat innebär det att företaget får blanda samman information om kunderna från olika tjänster. Data från Google Maps kan därmed sammanföras med information från Gmail för att skapa en mer komplett profil över användaren. I regel är syftet att skräddarsy vilken reklam som visas.
  • Det nya avtalet mötte hårt motstånd när det infördes. 29 länders dataskyddsmyndigheter hävdade att det är olagligt och krävde att det stoppas. Bland andra svenska Datainspektionen backar upp en granskning av avtalet, som drivs via den franska myndigheten CNIL.