Som CS tidigare har avslöjat drabbades läkemedelsjätten Astrazeneca av omfattande produktionsproblem vid anläggningen i Södertälje efter att ha installerat ett affärssystem från SAP. Affärssystemet skulle ersätta ett 40-tal gamla produktionssystem. Införandet blev betydligt mer komplicerat än vad företaget hade räknat med.

I bolagets senaste kvartalsrapport, som presenterats i dag, skriver Astrazeneca att produktionsproblemen slagit mot företagets omsättning. "Brist på tillgången på vissa produkter till följd av införandet av ett nytt it-baserat ERP-system (enterprise resource planning) vid bolagets produktionsanläggning i Sverige minskade intäkterna med knappt 1 procent under första kvartalet", skriver företaget.

Problemen har till stora delar lösts, men kommer ändå att få fortsatta konsekvenser, varnar företaget: "Även om de underliggande problemen nu till stor del har lösts, räknar vi med ytterligare begränsningar i varuförsörjningskedjan på vissa marknader under andra kvartalet när tillverkningen ska möta befintlig efterfrågan, tillgodose restordrar och återställa normala lagernivåer".

Totalt minskade Astrazeneca intäkterna med 11 procent i fasta valutakurser under det första kvartalet. Företaget omsatte totalt 7,3 miljarder dollar, att jämföra med 8,3 miljarder dollar under motsvarande period förra året. Vinsten uppgick till drygt 2 miljarder dollar, att jämföra med 3,3 miljarder dollar under motsvarande period i fjol.

Mätt i reda pengar skulle en procents minskning av intäkterna betyda 74 miljoner dollar i intäktstapp, motsvarande nästan en halv miljard kronor i förlorad omsättning. Dessutom har införandet ökat kostnaderna, vilket gör att effekten på resultatet sannolikt är avsevärda, även om de effekterna inte har redovisas.

Företagets vd David Brennan lämnar företaget efter vinstraset och avgår ur företagets styrelse. I stället tar finansdirektören Simon Loth över som tillförordnad vd och koncernchef fram till den 1 juni tills eller till att en permanent efterträdare är utsedd.

Fakta

Under våren har Astrazenecas fabriker tvingats sänka produktionsakten, på grund av att införandet ett SAP-systemet blev mer komplicerat och tog längre tid att lösa än väntat. Problemen handlade bland annat om överföring och hantering av masterdata, som styr och hanterar stora delar av produktionsprocesserna. Även om problemen är lösta så kommer de att få kvarvarande effekter och företaget ska exempelvis rekrytera extrapersonal i sommar för att kunna hålla produktionen uppe.