Conect är en liten operatör i Jönköping som förutom sin konsultverksamhet också tillhandahåller internetanslutningar till huvudsakligen företag. Oron på Conect är stor –om de inte klarar att leva upp till kraven i tid ställs de inför valet att antingen bryta mot lagen eller lägga ner verksamheten den 1 maj.

– Det stora bekymret är tiden, lagen klubbades igenom 21 mars och börjar gälla 1 maj. Det här är i stort sett omöjligt. Man har inte tagit någon hänsyn till oss små operatörer som får samma krav på oss som de stora jättarna, säger Jens Kalvik, delägare i Conect.

Förutom tidsbristen är de höga kostnaderna ytterligare ett stort problem.

– Programmen som behövs är dyra. Vi har fått en prislapp på 1,7 miljoner kronor. Det skulle ta oss 20 år att spara ihop till det. Vi får inte någon ersättning heller utan kostnaderna läggs direkt på oss.

Det finns också en möjlighet att outsourca datalagringen, men det blir också dyrt eftersom det externa bolaget måste sätta sig in i verksamheten i detalj för att kunna leverera fungerande lösningar.

Alla operatörer som har anmälningsplikt till Post- och telestyrelsen, PTS, påverkas av datalagringsdirektivet när det börjar gälla. Nära 550 operatörer finns anmälda.

– Jag har påtalat i en remiss att man missat att ta hänsyn till mindre operatörer. Lagen forcerades fram för att minska böterna från EU. Man kunde infört övergångsregler, nu hamnar små operatörer i ett konstigt läge, säger Nils Weidstam, näringspolitisk expert på IT & Telekomföretagen.

PTS ska utfärda föreskrifter för hur lagringen ska gå till, men de kommer först i höst.

– Det blir väldigt svårt att göra säkerhetsarrangemang innan man vet vad som gäller. Informellt tror jag att ingen kommer att jaga en liten operatör som inte hunnit färdigt, säger Nils Weidstam.