Varför vill ni upphandla datalagring som tjänst?

– Att leva upp till datalagringsdirektivet blir väldigt kostsamt. För ett stadsnät med några tusen anslutna kunder pratar vi hypotetiskt om ett par hundratusen kronor. Så vi förbereder en kravspecifikation inför en upphandling av datalagring som tjänst. Tillsammans kan vi få lägre kostnader. Tanken är att vi ska teckna ett ramavtal med en tredje part om tjänsten ”lagring av trafikdata” som sedan kan avropas av berörda stadsnät.

Vad blir fördelarna med ett ramavtal?

– Om vi kan få till ett avtal likt ett drift- och serviceavtal med en månadskostnad i stället blir det mycket lättare för våra medlemmar att ta med den här kostnaden i sina kalkyler.

När väntas ni vara klara?

– Målbilden är att vi ska bli klara med kravspecifikationen det här kvartalet. Till den 1 maj när lagen träder i kraft är vi tyvärr inte klara. Om det skulle finnas några övergångsregler har diskuterats, men så blev det inte. Det verkar som att majoriteten av marknaden kommer att bryta mot lagen.

Hur pass stor koll har stadsnäten på direktivet?

– Det har förekommit en hel del förvirring kring vem som behöver hantera det här. Vi har lagt en hel del tid på att informera om vad som gäller. Den här upphandlingen är en del av vår uppgift för att främja våra medlemmars intressen.