Om det finns små gröna människor på Mars så är de nog väldigt små. Att det finns liv på Mars, trots arktisk kyla, vill forskarna ändå inte utesluta. Därför skickar Nasa ett markgående fordon till Mars för att ta prover på jord och sten. Fordonet, som heter Curiosity, landar på Mars den 6 augusti.

Expeditionen ska ta minst 687 dagar och syftet är att fastställa ifall Mars kan hysa någon form av liv, eller om planeten någonsin har gjort det.

Curiosity är utrustad med dubbelt så många sensorer och andra instrument som sina föregångare. Den har kameror, en röntgenspektrometer och strålningsmätare. I januari i år, på väg genom rymden från jorden till Mars, råkade Curiosity ut för det kraftigaste utbrottet av strålning från solen sedan 2005.

Det kraftiga bombardemanget av elektriskt laddade partiklar ställde inte till några problem, utan forskarna på Nasa såg det som ett välkommet tillfälle att studera fenomenet.

Det är nämligen svårt att matematiskt beräkna vad som händer inuti en rymdfarkost när den drabbas av ett utbrott av strålning. Om, eller när, astronauter reser till Mars måste man ju veta att de är skyddade.

Curiosity ses därför som en testdocka för kommande Marsresenärer.

Ett annat problem är att förse fordonet med elektrisk ström.
Det inbyggda batteriet, som alltså ska räcka i nästan två år, får sin kraft från ett radioaktivt ämne. De sönderfallande atomerna ger upphov till värme som används för att framställa elektrisk kraft.

– Batterierna är väldigt viktiga eftersom hela uppdraget kommer att genomföras under omständigheter som uppenbarligen är rätt extrema. Om du tar ett vanligt batteri i extrem hetta eller extrem kyla så lägger det av och dör, säger Andy Vines, produktchef på IDBS som levererar mjukvaran för analys av insamlade data.

Nasa har därför genomfört omfattande tester av batterierna och samlat in data om vilken spänning och vilken effekt de levererar.
Men det är omöjligt att testa alla tänkbara kombinationer av omständigheter, så Nasa fick extrapolera från en mindre datamängd.

Analysverktyget XLfit bygger på Microsoft Excel. I det här fallet gick det inte att genomföra analysen. Det visade sig att 32-bitsversionen av Excel inte orkade med. Först när man bytte till 64-bitsversionen av Excel gick det att fullfölja beräkningarna.

Med 64-bitsversionen av Excel kan man ha över en miljon rader i ett kalkylark i stället för drygt 65 000, och antalet kolumner ökar från 256 till över 16 000.

Curiosity beskrivs som ”lika stor som en Mini Cooper”, men den har sex hjul och på en ställning en rörlig uppsättning kameror som påminner om ett huvud.

IDG News