Microsoft har sedan länge stöd för Open Document Format, ODF, i Office. Men i den nuvarande versionen av Office är det ODF 1.1 som gäller, inte den senaste versionen, 1.2.

ODF 1.2 är standardformatet i de öppna programpaketen Openoffice 3 och Libreoffice 3. Den främsta skillnaden mot version 1.1 är ett nytt format för kalkylfiler, nya metadata och en modell för dataöverföring på webben som godkänts av W3C, World Wide Web Consortium.

Microsoft planerar att släppa en betaversion av Office 15 med stöd för ODF 1.2 under slutet av sommaren.