Google har offentliggjort en rapport från FCC om insamlingen av data som skedde från trådlösa nätverk, när dess bilar åkte runt och fotograferade för bild- och karttjänsten Street View. I den släppta versionen har alla namn på inblandade personer strukits, men rapporten kastar ändå nytt ljus på hur Google ser på sin insamling av data.

Google har tidigare uppgivit att insamlingen av personliga data, i form av exempelvis e-post, lösenord och sökhistorik, inte har skett avsiktligt. Men i rapporten uppger företaget att en Google-anställd medvetet har tagit fram kod som kunde användas för att samla in personliga data, och denne berättade även för två andra personer om sina förehavanden. Dessutom ska ha teamet som arbetade med Street View ha fått tillgång till information om projektet och insamlade data.

Utvecklaren, som inte har identifierats med namn av Google, har vägrat att tala med FCC med hänvisningen till att denne inte är skyldig att göra det, enligt gällande USA-lagar. I rapporten refereras istället till utvecklaren under pseudonymen Doe.

I rappoorten uppges att Google redan 2007 och 2008 hade information om utvecklaren Does arbete och hans planer på att samla in data. Koden ska därefter ha installerats i bilarna av flera andra Google-anställda. Doe ska därefter ha berättat för flera inom Street View-teamet om syftet med projektet, och en av dem som informerades var en högt uppsatt chef.

"Ändå har chefer och anställda i Street View-projektet och andra Google-anställda som arbetade med Street View uppgivit, i uttalanden och intervjuer, att de inte kände till att Street View-bilarna samlade in överföringsdata förrän i april eller maj 2010".

Googles företrädare uppger sig trots detta inte ha givit några klartecken för datainsamlingen. I rapporten säger sig Google vara enigt med FCCs slutsatser om att företaget inte har gjort något olagligt, då de data som har insamlats har varit allmänt tillgängliga. Ändå utdömde FCC nyligen utdömt böter på 25 000 dollar till Google, inte för själva datainsamlingen, utan för Googles ovillighet att medverka i FCCs granskning.

Fakta

Google krävdes nyligen av den amerikanska kommunikationsmyndigheten FCC på böter på 25 000 dollar, motsvarande 170 000 kronor. Skälet var att Google enligt FCC hindrade granskningen av internetjättens insamlingsmetoder. Datainsamlingen skedde via wifi-nät under två års tid, när Googles bilar åkte runt och fotograferade gator för tjänsten Street View. Dessa data ska skulle användas för ett experimentellt projekt. Google har under hela tiden både dröjt med och undvikit att svara på FCCs frågor. Tidigare har FCC dragit slutsatsen Googles datainsamling inte är ett bestraffningsbart lagbrott, eftersom den insamlade informationen inte var krypterad.