Nu börjar det röra sig på allvar när det gäller matförsäljning på nätet. I fjol omsatte det mellan 1,5 och två miljarder kronor enligt en ny rapport från Svensk Handel.

Mat på nätet utgör mellan 5 och 7 procent av den totala e-handeln och bara en endaste procent av den totala dagligvaruhandeln men det är ändå en rejäl ökning, 40 procent, jämfört med 2010. Då omsatte mat på nätet 1-1,5 miljard kronor.

13 procent av svenskarna har e-handlat mat men också den siffran stiger stadigt – 2009 handlade det om 9 procent. Dessutom tror en femtedel av svenskarna att de kommer att handla mat på nätet det närmaste året.

I första hand handlar konsumenterna från sajter som är specialiserade på speciell mat eller köper färdiga middagslösningar. Det är också de områden som ökat mest.

Det finns också ett tydligt åldersmönster i vilka som handlar mat på distans. I åldersgruppen 23-35 år är det ara 15 procent som anser att det inte finns några fördelar med att handla mat på nätet. I åldersgruppen 56-80 är anser 56 procent att det inte finns några fördelar.

Nästan hälften av alla i undersökningen anser att det största hindret är att de vill se maten innan de handlar den. Men av dem som faktiskt handlat mat så anger 80 procent att de tycker kvaliteten på maten de får hem är lika bra eller bättre än den de valt själva.

Fakta

Har gjort matinköp i en fullsorterad dagligvarubutik på nätet:
2011: 3,9 procent
2012: 2,9 procent
Har köpt färdiga middagslösningar:
2011: 4,1 procent
2012: 4,7 procent
Gjort matinköp i webbutiker specialiserade på en viss matkategori: 2011: 3,9 procent
2012: 5,4 procent

Källa: Mat på nätet - Svensk Handel