De som använder sökmotorer orkar sälla titta igenom fler än tre sidor av sökresultatet, enligt en amerikansk undersökning, utförd av Jupiter Research och marknadsföringsföretaget Iprospect.

62 procent av deltagarna i undersökningen klickar på någon av de länkar som dyker upp på första sidan av sökningen, vilket är en uppgång från motsvarande undersökning 2002, då resultatet av den frågan blev 48 procent. 90 procent klickar på någon av länkarna på de tre första sidorna, det gjorde bara 81 procent 2002.

41 procent byter sökmotor eller gör en ny sökning om de inte hittar vad de söker på den första sidan, rapporterar BBC. I undersökningen deltog 2 369 personer.