Riktade attacker mot företag blir fler. Det är en av slutsatserna i säkerhetsföretaget Symantecs årliga rapport Internet Security Threat Report. Antalet riktade attacker världen över 2011 var uppe i omkring 29 900 – cirka tusen fler än året före, enligt Symantecs siffror. Svenska företag bör ta utvecklingen på allvar, anser Per Hellqvist, säkerhetsexpert på Symantec.

– Det finns gott om ledande forskning och tekniktunga bolag i Sverige som kan vara måltavlor för den här typen av attacker, säger Per Hellqvist.

Vid en riktad attack försöker angriparen nå information med olika angreppssätt. En person inom ett företag kan till exempel få ett mejl som ser ut att vara skickat från en kontakt, till exempel en kollega. Men mejlet i sin tur innehåller en trojan som stjäl information och är specialskriven just för det specifika företag som attackeras. Mer än 50 procent av de riktade attackerna vände sig mot företag med under 2 500 anställda. Symantec tror att det kan vara ett steg mot att närma sig större företag, som har det mindre företaget som leverantör.

– Alla från främmande makt till konkurrenter kan använda sig av det här.

De mobila sårbarheterna ökar också, enligt Symantecs rapport, och allra mest utsatt är Android. Det bör företag ha i åtanke, när det gäller bring your own-trenden.

– Anställda tar med sig plattor och telefoner och flyttar över mejl och kalendrar och kopplar upp sig mot företagens nätverk, säger Per Hellqvist.

Fakta

  • Minst 187 miljoner känsliga personuppgifter exponerades av hackare.
  • I genomsnitt stals omkring 1,1 miljoner identiteter per dataintrång.
  • Nätattackerna ökade med 36 procent, med fler än 4 500 nya attacker varje dag.
  • Spammejlen minskade, från 62 miljarder 2010 till 42 miljarder 2011.
  • 5,5 miljarder skadliga attacker blockerades av Symantec 2011, en ökning med 81 procent jämfört med föregående år.
  • Dataintrången fortsätter att öka och riktar sig mot större databaser.


Källa: Symantecs Internet Security Threat Report