Nätverk
Snabb ny arkitektur

Förr i tiden fick man dra ny kabel om ett nytt nät skulle skapas. I dag, med kablar och trådlösa accesspunkter överallt, är kontakten redan upprättad.

Med mjukvarudefinierade nätverk blir det enklare och går snabbare att skapa den nätverksarkitektur som önskas, eftersom en mindre del av hanteringen styrs av proprietär hårdvara. Det förenklar arbetet med att tillhandahålla de resurser som krävs för att köra applikationer.

Applikationer
Slipp planering

Applikationer packas i en fil som kan skickas ut i virtuella maskiner. Idealet är att den underliggande arkitekturen gör de resurser som behövs för en applikation tillgängliga automatiskt. Det betyder att implementationen av en applikation inte kräver detaljerad planering av hårdvaruresurser.

Så länge man har en uppfattning om det väntade totala resursbehovet kan tillgången till hårdvaruresurser hanteras centralt, med storskalighetsvinster som följd.

Lagring
Enkelt öka kapacitet

Lagringsvirtualisering handlar inte bara om att frikoppla användningen av data från hur de lagras fysiskt. I förlängning blir det möjligt att använda enklare och billigare hårdvara för lagring, dummare diskar helt enkelt, eftersom avancerade funktioner hanteras av mjukvara. Den kanske största tänkta fördelen är att det blir enklare att öka lagringskapaciteten. Det är viktigt eftersom alla tänkbara indikatorer pekar på att mängden data som behöver hanteras kommer att fortsätta växa i en rasande takt.

Klienter
Mobilitet en vinst

Om en användares egen klientmiljö finns lagrad centralt och är certifierad mot olika applikationspaket blir vinsterna flera. Dels blir användaren mobil, det spelar ingen roll var man finns så länge klienthårdvaran uppfyller kraven. Dels kan enklare klienthårdvara användas, e ftersom lagringen av applikationerna sker centralt. Lägg till det enklare övervakning och kontroll. Om man använder webbapplikationer blir klientarkitekturen ännu enklare. I extremfallet räcker det med en klient som kan köra en modern webbläsare.

Servrar
Utrymme finns tillgängligt

Servervirtualisering är den typ av virtualisering som det är enklast att förstå fördelarna med: Det är bättre att köra fem stora servrar för fullt, i stället för att 50 mindre körs på halvfart eller med ännu mindre belastning.

I en mer automatiserad it-värld blir kanske den största fördelen att det går att starta en ny server på några sekunder, i stället för att det tar flera veckor, vilket det kan göra för en fysisk server. Det, om något, gör att det blir enklare att utgå i från användarnas behov i stället för hårdvarubegränssningar när it ska tillhandahållas.