För några år sedan grävdes en kabel av i Liljeholmen. Brottet varade i fyra timmar och kostade Axfood 17 miljoner kronor. Under tiden kunde företaget inte ta emot de kortbetalningar som de flesta av oss använder när vi handlar på Hemköp, Willys eller Prisxtra.

När ett stort företag som Axfood står stilla blöder företaget snabbt pengar. Avbrottet kostade hiskeliga 4,25 miljoner i timmen.

Jag hoppas att firman som grävde av kabeln hade en bra ansvarsförsäkring. Men för företaget som drabbas av avbrottet är skadan redan skedd.

Frågan är hur företag och myndigheter jobbar förebyggande mot liknande incidenter. För ju mer finmaskiga våra affärsprocesser blir, desto viktigare är det att maskineriet snurrar dygnet runt.

Givetvis är det omöjligt att skydda sig mot oväntade händelser, som att en kabel grävs av. Snarare är det så att stora företag och myndigheter måste skapa parallella system som träder i kraft när de vanliga systemen fallerar.

Som sjukhusens dieseldrivna elaggregat behöver de mest kritiska systemen en backup som varken delar kabelsträckning eller serverhall med det dagliga it-systemet.

Det är lätt att föreställa sig vad avbrott kostar ännu större företag. H&M har 2 500 butiker i 44 länder. Nasdaq/OMX genomför 2,5 miljarder transaktioner varje dag. It-säkerhetscheferna på de företagen sitter givetvis och räknar på sannolikheten för driftavbrott och budgeterar för vad alternativa system och lösningar kostar att hålla i beredskap.

Jag är övertygad om att de har en mycket realistisk syn på sannolikheten för avbrott och vad de kostar att bygga bort.

Men jag är nästan lika säker på att deras överordnande, som håller i pengarna, tycker att en sådan investering är för dyr. Ända tills kabeln grävs av.