Marknaden för stora data, Big data, ökar från 77 miljoner dollar 2011 i omsättning till 812,8 miljoner dollar 2016, motsvarande cirka 5,5 miljarder kronor. Enligt analysföretaget IDC innebär det en ökning av den globala omsättningen med 60,2 procent per år.

Prognosen innefattar bland annat hård- och mjukvara och ramverk avseende hantering och analyser av stora data, däribland ramverk som Hadoop och Mapreduce.

– Hadoop och Mapreduce har tagit världen med storm och har lett ett stort antal påbörjade projekt, säger Carl Olofsson, som är analytiker på IDC

Hadoop är en öppen källkodsversion av Mapreduce, som används för att hantera och analysera stora mängder strukturerade och ostrukturerade data, exempelvis webbloggar, kundvårdsdata och sociala medieströmmar.

Stora data kan bland annat användas till att besvara frågeställningar avseende affärsbeslut i storföretag eller hos operatörer, eller som underlag för att lägga prognoser om framtiden. Enligt IDC så påminner utvecklingen på marknaden hur Linux utvecklades, med öppna standarder kring vilka det byggs ekosystem av affärsmodeller mellan olika företag.

Enda bromsklossen på marknaden är idag bristen på kompetens. De flesta användare som satsar blandar mellan kommersiellt utvecklad och öppen källkodsbaserad teknik uppger IDC.

Den hårda konkurrensen mellan öppen källkodsleverantörer och kommersiella aktörer driver ned priserna för produkter, vilket i sin tur gör att marknadens tillväxt blir lägre i uppmätt omsättning än om marknaden hade dominerats av rent kommersiella produkter.