Det är två tungviktare på datacenter som CS träffar i Stockholm. Det är Tom Furlong, som är ansvarig för Luleåanläggningen, och Jay Park, som är chef för datacentertekniken på Facebook, och båda bär för ovanlighetens skull slips.

– På Facebook har vi aldrig slips, men så långt som att bära hoodies går vi inte, säger Tom Furlog.

De är på väg till Luleå där Sveriges i särklass största datacenter ska tas i drift andra kvartalet nästa år. Förutom att inspektera bygget hoppas de också på att rekrytera en svensk som chef för centret. Den kommande intervjun blir avgörande.

Mycket av utvecklingen på Facebook styrs av den princip som ligger till grund för utvecklingen inom öppen källkod. Det vill säga transparens och samma princip ligger till grund för konstruktionen av datacentret i Luleå. Det är specifikationerna som ligger till grund för Facebooks senaste center i Prineville i Oregon som nu släpps. Det görs inom organisationen Open Compute, opencompute.org, vilket är något fullständigt unikt i den branschen där hemlighetsmakeriet hittills varit extremt utbrett.

– Vi bryter isen och hoppas att alla följer efter, säger Jay Park.

Reaktionerna hittills har varit positiva och företag som HP, Dell, AMD, Fidelity, Vmware och Canonical har gått med. Organisationen öppen för alla företag och organisationer med intressen i datacenter.

– Allt eftersom vi blir nöjda med en konstruktion i datacentret, så släpper vi specifikationen. Det finns ingen konkurrensfördel för oss att bygga datacenter, men genom det här initiativet är vi övertygade om att framtidens datacenter blir effektivare, säger Tom Furlong.

Ännu är inte allt släppt. Konstruktionen av dagens standardservrar är inte tillräckligt energieffektiv för företagets krav.

– De är konstruerade för att möta mer allmänna krav, men så fort vi är nöjda med vår konstruktion släpper vi specifikationerna, säger Jay Park.

Riktigt allt tänker Facebook inte släppa. Inte än åtminstone. Det är kapaciteten i effekt för det nya centret, men CS har på andra vägar fått fram effektkravet, som är 90 MW, till att börja med och fullt utbyggt 120 MW. Omvandlat i energiförbrukning motsvarar det elförbrukningen för en medelstor svensk stad, eller drygt 50 000 villor. Det kan också jämföras med Ikeas nya datacenter, som är ett av de största i Sverige, med ett effektkrav på 3,5 MW. Tom Furlong medger dock att deras Luleåcenter är större.

– Jo, det är ett rejält kapacitetstillskott.

Det finns flera skäl till att Facebook valde att bygga i Luleå. Ett av dem är klimatet, som passar bra till företagets speciella kylkonstruktion. Den bygger nämligen på luft.

– Luleås klimat av förhållandevis låg snittemperatur i kombination med låg relativ luftfuktighet är bra, säger Jay Park.

Men det som ändå fällde avgörande är det stabila elnätet i norra Sverige. Facebook har noggrant studerat tillgängligheten.

– Det senaste allvarliga elavbrottet var i början av 1970-talet. Det är bra, säger Tom Furlong.

Det relativt tillförlitliga elnätet har också gjort att Facebook har minskat antalet planerade dieselaggregat från 14 till 4.

– Jay föreslog i ett skede till och med att vi skulle skippa dieselgeneratorer överhuvudtaget, men det tyckte jag var att gå lite för långt, skrattar Tom Furlong.